Regnvand

I de senere år har klimaændringer medført flere og kraftigere skybrud i Danmark. I byområder og andre områder med høj befæstningsgrad kan kloaknettet ikke håndtere de store vandmasser, og vandet bliver presset op igen på gader og i kældre. Oversvømmelserne udfordrer private boligejere, boligselskaber, virksomheder, kommuner og forsyningsselskaber.

En tilpasning af kloaksystemet sker løbende, men det er en dyr og langvarig proces, som ikke kan stå alene. Rødovre Kommune opfordrer derfor til, at vi alle gør en fælles indsats for at mindske de voldsomme og dyre vandskader.  

Regnvand fra hustage og andre befæstede arealer kan håndteres ved Lokal Afledning af Regnvand (LAR) på din egen grund. LAR-løsninger kan bestå i opsamling eller forsinkelse af regnvand eller af nedsivning. Du kan også kombinere de forskellige løsninger. 

Nedsivning forudsætter, at de lokale forhold er egnede til det. I dele af Rødovre har du mulighed for at søge om delvis udtræden af kloakforsyningen og få tilbagebetalt en del af dit tilslutningsbidrag af HOFOR, hvis du selv håndterer dit regnvand på egen grund. Du kan læse mere om nedsivning i Rødovre Kommunes trin-for-trin guide.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider