Skybrud

Er du i tvivl om, hvad du skal gøre for at forebygge skader på din ejendom og hvad du gør, når der har været skybrud og du f.eks. har fået vandskade? Så kan du her finde gode råd til, hvordan du passer på dig selv og andre.

Skybrud

Fold alle ud

Pas på manglende kloakdæksler

Ved kraftige skybrud kan kloakdæksler blive presset op af vandtrykket i ledningen. Derved kan kloakbrønde stå åbne og skabe farlige situationer for både fodgængere og andre trafikanter. Pas især på, hvis du er tvunget til at færdes til fods i områder, hvor overfladen er dækket af vand, så du ikke kan se en evt. åbenstående kloakbrønd.

Kloakkerne i Rødovre Kommune drives af HOFOR. HOFOR vil gerne have besked, hvis et kloakdæksel er presset op eller mangler, så en kloakbrønd står åben. Kontakt HOFOR på vagttelefon 38 88 24 24. 

Pas på oversvømmede veje og viadukter

Tidligere skybrud har vist, at der er særlig stor risiko for oversvømmelse af følgende veje i Rødovre Kommune:

  • Vejarealet mellem krydsene Tårnvej / Nørregårdsvej og Jyllingevej / Tårnvej
  • Krydset Roskildevej / Tårnvej
  • Krydset Jyllingevej / Islevdalvej
  • Den sænkede del af Avedøre Havnevej under jernbanebroen 

Disse arealer kan komme til at stå under vand i mange timer, når Rødovre rammes af et kraftigt skybrud. Ved kraftige skybrud bliver trafikken omlagt, da trafikken ikke kan passere under forsvarlige forhold. Det skal bemærkes, at der også vil kunne forekomme oversvømmelser i andre områder, som ikke er nævnt her.

Efter skybruddet skal du være ekstra opmærksom på de nævnte strækninger, både som bilist, gående eller cyklende. For oplysninger om omlægning af tog- og busdrift henvises til hjemmesiderne for DSB og Movia. 

Undgå kontakt med kloakvand

Når der sker oversvømmelser ved skybrud, er der ofte tale om fortyndet kloakvand, som indeholder sygdomsfremkaldende bakterier. Undgå derfor så vidt muligt fysisk kontakt med vand, der stammer fra en skybrudsoversvømmelse. Hvis du skal rydde op i en oversvømmet kælder el., bør du iføre dig gummistøvler og langskaftede handsker, så du undgår, at vand eller forurenede genstande kommer i direkte berøring med din hud. For yderligere information og vejledning kan du kontakte din læge.

Er der sket skade på din ejendom?

Hvis der er sket skade på din ejendom eller dine ejendele som følge af oversvømmelse med regnvand eller kloakvand, skal du kontakte dit forsikringsselskab for at få hjælp.  

Interaktiv guide til klimatilpasning

For mere uddybende information og flere gode råd om forebyggelse af skader ved skybrud kan du med fordel besøge Naturstyrelsens hjemmeside om klimatilpasning, hvor BoligWizard giver husejere en interaktiv guide til klimatilpasning af deres hus i forhold til problemer med skybrud. Du finder BoligWizard her www.klimatilpasning.dk  

Kælderguiden

Minimer risikoen for at få vand- og fugtskader i din kælder ved brug af www.kaelderguiden.dk. Her kan du få styr på hvordan du benytter din kælder korrekt.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider