Grave- og anlægsarbejde og ændret arealanvendelse på forurenede ejendomme

Hvis du skal bygge eller bygge om på en grund, der er kortlagt som forurenet eller måske forurenet, skal du søge kommunen om tilladelse. Du kan ansøge kommunen om tilladelse her.

Selvbetjening

Fold alle ud

Ansøgning om tilladelse til ændring af arealanvendelsen/anlægs- og gravearbejde

Husk at have MitID klar.

Ansøgning efter jordforureningslovens § 8 om tilladelse til ændring af arealanvendelsen/anlægs- og gravearbejder på forurenet eller muligt forurenede grunde.

Når du klikker på "Start selvbetjening" skal du være opmærksom på, at vores udbyder af servicen (EG) gerne vil sætte en eller flere cookies på din computer.

Start selvbetjening

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Miljø - Jordforurening

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Grave- og anlægsarbejde og ændret arealanvendelse på forurenede ejendomme

Hvis du skal bygge eller bygge om på en grund, der er kortlagt som forurenet eller måske forurenet, skal du søge kommunen om tilladelse.  Det skal du også, hvis du vil ændre anvendelse af et kortlagt areal.

På Miljøportalen kan du finde viden om forurening på den konkrete grund og dermed afklare, hvilke tilladelser der skal søges om. 

Du skal søge Rødovre Kommune om tilladelse, hvis du ønsker at: 

  • Ændre anvendelsen af en forurenet grund til et af følgende formål: bolig, institution (skole, børnehave, vuggestue, plejehjem m.m.), offentlig legeplads, sommerhus, kolonihave eller lignende.
  • Udføre bygge-, grave- eller andet anlægsarbejde på en kortlagt grund.
  • Fjerne forureningen fra grunden, således at den kan udgå af regionens kortlægning.
  • Genanvende forurenet jord indenfor eller udenfor ejendommen.

Kommunen skal meddele tilladelse efter jordforureningsloven inden byggetilladelsen kan gives. Der kan f.eks. blive stillet krav om, at du får undersøgt forureningen nærmere, at du skal opgrave forurenet jord, og at du skal bortskaffe jorden til et godkendt modtageanlæg. I særlige tilfælde bliver der stillet krav om etablering af byggetekniske foranstaltninger, for at afværge eventuelle indeklimaproblemer.

Når du ansøger kommunen om lov til ændring af anvendelsen af grunden og/eller anlægs- og gravearbejde, skal du benytte vores ansøgningsskemaer, som du kan finde via linket. 

Flytning af jord  og bortskaffelse af jord over 1 m3 skal anmeldes til Rødovre Kommune via Jordweb.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider