Klimahandlingsplan

Rødovre Kommune har udarbejdet en robust klimahandlingsplan for, hvordan vi i Rødovre Kommune vil reducere den samlede CO2-udledning og blive modstandsdygtige over for klimaforandringer.

Ambitionen har været at få udarbejdet en helhedsorienteret klimahandlingsplan, som vil styrke det fremtidige arbejde og være et vigtigt redskab i arbejdet mod en mere bæredygtig udvikling for alle. Rødovre Kommunes Klimahandlingsplan indeholder 50 konkrete indsatser, som skal sikre, at Rødovre Kommune er CO2-neutral i 2050 og modstandsdygtig over for klimaforandringer i fremtiden.

Klimahandlingsplan

Fold alle ud

Klimahandlingsplanens mål

Rødovre Kommunes klimamål er

  • At have en 70 % CO2-reduktion i 2030
  • At være CO2-neutral i 2050
  • At gøre Rødovre klimarobust og modstandsdygtig over for klimaforandringerne 

CO2-opgørelse for Rødovre Kommune

Nedenfor ses den seneste opgørelse for CO2-udledningen i Rødovre Kommune som geografisk område. Opgørelsen omfatter ikke forbrugs- og produktrelaterede udledninger. Øvrige udledninger består af landbrug, spildevand, affaldsdeponi, kølemidler mv. Du kan se mere detaljeret information om opgørelsen i klimahandlingsplanen på side 27-30.

CO2-udledningen fordelt på sektorer i Rødovre Kommune som geografisk område. CO2-udledningen er opgjort i kiloton. Sektorerne er elektricitet, varme, transport, udenrigs flytransport og øvrige.

Fordelingen af CO2-udledningen på sektorer i Rødovre Kommune som geografisk område:

Fordelingen af CO2-udledningen på sektorer i Rødovre Kommune som geografisk område. Fordelingen er opgjort i procent. Sektorerne er elektricitet, varme, transport, udenrigs flytransport og øvrige.

Klimahandlingsplanens indsatser

Klimahandlingsplanens indsatser er fordelt på syv hovedtemaer. Der var oprindeligt 50 indsatser. I januar 2024 vedtog Kommunalbestyrelsen ændringer, som vedrører indsats 5, 6, 20, 22, 35, 37 og 50. Ændringerne kan ses her. De oprindelige 50 indsatser er listet nedenfor:

Energi

Indsats 1 - Konvertere alle kommunale bygninger med naturgas eller oliefyr til fjernvarme eller var-mepumper
Indsats 2 - Udskiftning af lyskilder til LED
Indsats 3 - Energirenovering i de kommunale bygninger
Indsats 4 - Udbygning af solceller på kommunale bygninger
Indsats 5 - Vejen til energivenlige boliger i Rødovre – tilbud om energitjek og renovering hos private
Indsats 6 - Flere solcelleanlæg i Rødovre Kommune
Indsats 7 - Energirenovering og bygningskulturarv - livscyklusanalyser (LCA) som kriterium i byggesager
Indsats 8 - Taskforce - viden om klimatiltag

Grøn mobilitet

Indsats 9 - Strategi for elladestandere
Indsats 10 - Bæredygtige buslæskure
Indsats 11 - BRT (bus rapid transit)
Indsats 12 - Udbredelse af ordninger for dele- og bybiler
Indsats 13 - Understøtte anvendelse af cykler på korte distancer (cykelstrategi)
Indsats 14 - Udbygning af cykelstinet (cykelstrategi)
Indsats 15 - Omstilling til elbiler
Indsats 16 - Omstilling til eldrevne skraldebiler
Indsats 17 - Udskiftning af non-road maskiner til el
Indsats 18 - De gennemskærende veje (begrønning af vejene)

Erhverv

Indsats 19 - Mere biodiversitet i erhvervskvartererne
Indsats 20 - Energirenovering hos virksomheder

Varmeplanlægning

Indsats 21 - Udbygning af fjernvarmenettet
Indsats 22 - Informationsmøder for borgerne og virksomheder om udskiftning til fjernvarme

Affaldsområdet

Indsats 23 - Affaldssortering i etageejendomme
Indsats 24 - Mere affaldssortering og gen-anvendelse – villaer og rækkehuse
Indsats 25 - Affaldssortering i det offentlige rum
Indsats 26 - Mere affaldssortering i skoler, institutioner, idrætsanlæg og kulturinstitutioner
Indsats 27 - Udvikling af indsamlingsordninger – storskrald og haveaffald
Indsats 28 - Direkte genbrug på genbrugsstationen og lokalt
Indsats 29 - Dialog med erhvervsforeningen om affaldssortering
Indsats 30 – Fremme affaldssortering hos mindre virksomheder og ejendomme med flere erhvervslejemål
Indsats 31 - Affaldssortering på byggepladser

Klimatilpasning og biodiversitet

Indsats 32 - Masterplan for Rødovre Nord
Indsats 33 - Masterplan for Rødovre Øst
Indsats 34 - Masterplan for Rødovre Syd
Indsats 35 - Biodiversitet på parkstrøget langs Rødovre Parkvej
Indsats 36 - Klimatilpasning på Aage Knudsens Strøg
Indsats 37 - Mere klimatilpasning og biodiversitet i boligselskaberne
Indsats 38 - Harrestrup Å
Indsats 39 - Biodiversitetsplan
Indsats 40 - Biodiversitetsekspert - ud i de private haver
Indsats 41 - Mere liv i haven – fra grøn ørken til levende bynær natur
Indsats 42 - Børnetræer på privat grund

Forbrug

Indsats 43 - Pejlemærker – bæredygtighedstiltag med henblik på ny indkøbsstrategi
Indsats 44 - Etablering af markedsplads for genbrugsmøbler
Indsats 45 - Økologisk bespisning i daginstitutionerne
Indsats 46 - Bæredygtighed i skolerne (åben skole)
Indsats 47 - Klimavenlig madkultur i skolen
Indsats 48 - Plaststrategi - implementering
Indsats 49 - Velkomstpakke til nye borgere
Indsats 50 - Strategi for øget genanvendelse fra nedrivninger

Du kan læse mere om hovedtemaerne og de enkelte indsatser på side 42-115 i klimahandlingsplanen. 

I januar 2024 vedtog Kommunalbestyrelsen ændringer, som vedrører indsats 5, 6, 20, 22, 35, 37 og 50. 

Klimahandlingsplan

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider