Klimahandlingsplan

Rødovre Kommune har udarbejdet en robust klimahandlingsplan for, hvordan vi i Rødovre Kommune vil reducere den samlede CO2-udledning og blive modstandsdygtige over for klimaforandringer.

Ambitionen har været at få udarbejdet en helhedsorienteret klimahandlingsplan, som vil styrke det fremtidige arbejde og være et vigtigt redskab i arbejdet mod en mere bæredygtig udvikling for alle. Rødovre Kommunes Klimahandlingsplan indeholder 50 konkrete indsatser, som skal sikre, at Rødovre Kommune er CO2-neutral i 2050 og modstandsdygtig over for klimaforandringer i fremtiden.

Klimahandlingsplan

Fold alle ud

Klimahandlingsplanens mål

Rødovre Kommunes klimamål er

  • At have en 70 % CO2-reduktion i 2030
  • At være CO2-neutral i 2050
  • At gøre Rødovre klimarobust og modstandsdygtig over for klimaforandringerne 

CO2-opgørelse for Rødovre Kommune

Nedenfor ses den seneste opgørelse for CO2-udledningen i Rødovre Kommune som geografisk område. Opgørelsen omfatter ikke forbrugs- og produktrelaterede udledninger. Øvrige udledninger består af landbrug, spildevand, affaldsdeponi, kølemidler mv. Du kan se mere detaljeret information om opgørelsen i klimahandlingsplanen på side 27-30.

CO2-udledningen fordelt på sektorer i Rødovre Kommune som geografisk område. CO2-udledningen er opgjort i kiloton. Sektorerne er elektricitet, varme, transport, udenrigs flytransport og øvrige.

Fordelingen af CO2-udledningen på sektorer i Rødovre Kommune som geografisk område:

Fordelingen af CO2-udledningen på sektorer i Rødovre Kommune som geografisk område. Fordelingen er opgjort i procent. Sektorerne er elektricitet, varme, transport, udenrigs flytransport og øvrige.

Klimahandlingsplanens indsatser

Klimahandlingsplanens indsatser er fordelt på syv hovedtemaer:

Energi

Indsats 1 - Konvertere alle kommunale bygninger med naturgas eller oliefyr til fjernvarme eller var-mepumper
Indsats 2 - Udskiftning af lyskilder til LED
Indsats 3 - Energirenovering i de kommunale bygninger
Indsats 4 - Udbygning af solceller på kommunale bygninger
Indsats 5 - Vejen til energivenlige boliger i Rødovre – tilbud om energitjek og renovering hos private
Indsats 6 - Flere solcelleanlæg i Rødovre Kommune
Indsats 7 - Energirenovering og bygningskulturarv - livscyklusanalyser (LCA) som kriterium i byggesager
Indsats 8 - Taskforce - viden om klimatiltag

Grøn mobilitet

Indsats 9 - Strategi for elladestandere
Indsats 10 - Bæredygtige buslæskure
Indsats 11 - BRT (bus rapid transit)
Indsats 12 - Udbredelse af ordninger for dele- og bybiler
Indsats 13 - Understøtte anvendelse af cykler på korte distancer (cykelstrategi)
Indsats 14 - Udbygning af cykelstinet (cykelstrategi)
Indsats 15 - Omstilling til elbiler
Indsats 16 - Omstilling til eldrevne skraldebiler
Indsats 17 - Udskiftning af non-road maskiner til el
Indsats 18 - De gennemskærende veje (begrønning af vejene)

Erhverv

Indsats 19 - Mere biodiversitet i erhvervskvartererne
Indsats 20 - Energirenovering hos virksomheder

Varmeplanlægning

Indsats 21 - Udbygning af fjernvarmenettet
Indsats 22 - Informationsmøder for borgerne og virksomheder om udskiftning til fjernvarme

Affaldsområdet

Indsats 23 - Affaldssortering i etageejendomme
Indsats 24 - Mere affaldssortering og gen-anvendelse – villaer og rækkehuse
Indsats 25 - Affaldssortering i det offentlige rum
Indsats 26 - Mere affaldssortering i skoler, institutioner, idrætsanlæg og kulturinstitutioner
Indsats 27 - Udvikling af indsamlingsordninger – storskrald og haveaffald
Indsats 28 - Direkte genbrug på genbrugsstationen og lokalt
Indsats 29 - Dialog med erhvervsforeningen om affaldssortering
Indsats 30 – Fremme affaldssortering hos mindre virksomheder og ejendomme med flere erhvervslejemål
Indsats 31 - Affaldssortering på byggepladser

Klimatilpasning og biodiversitet

Indsats 32 - Masterplan for Rødovre Nord
Indsats 33 - Masterplan for Rødovre Øst
Indsats 34 - Masterplan for Rødovre Syd
Indsats 35 - Biodiversitet på parkstrøget langs Rødovre Parkvej
Indsats 36 - Klimatilpasning på Aage Knudsens Strøg
Indsats 37 - Mere klimatilpasning og biodiversitet i boligselskaberne
Indsats 38 - Harrestrup Å
Indsats 39 - Biodiversitetsplan
Indsats 40 - Biodiversitetsekspert - ud i de private haver
Indsats 41 - Mere liv i haven – fra grøn ørken til levende bynær natur
Indsats 42 - Børnetræer på privat grund

Forbrug

Indsats 43 - Pejlemærker – bæredygtighedstiltag med henblik på ny indkøbsstrategi
Indsats 44 - Etablering af markedsplads for genbrugsmøbler
Indsats 45 - Økologisk bespisning i daginstitutionerne
Indsats 46 - Bæredygtighed i skolerne (åben skole)
Indsats 47 - Klimavenlig madkultur i skolen
Indsats 48 - Plaststrategi - implementering
Indsats 49 - Velkomstpakke til nye borgere
Indsats 50 - Strategi for øget genanvendelse fra nedrivninger

Du kan læse mere om hovedtemaerne og de enkelte indsatser på side 42-115 i klimahandlingsplanen. 

Klimahandlingsplan

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider