Klimatilpasning

Det er vores vision at styrke Rødovre som en attraktiv, grøn og klimarobust by via klimatilpasningsprojekter. I Klimahandlingsplanen er der indsatser inden for klimatilpasning og biodiversitet, som er beskrevet på side 92-105 i klimahandlingsplanen.

I de senere år har klimaændringer medført flere og kraftigere skybrud i Danmark. I byområder og andre områder med høj befæstningsgrad kan kloaknettet ikke håndtere de store vandmasser, og vandet bliver presset op igen på gader og i kældre. Oversvømmelserne udfordrer private boligejere, boligselskaber, virksomheder, kommuner og forsyningsselskaber. 

I 2014 blev den første klimatilpasningsplan vedtaget af kommunalbestyrelsen. I tæt samarbejde med HOFOR udarbejder vi masterplaner, hvor vi følger op på den hidtidige klimatilpasningsindsats og fastlægger behovet for gennemførelse af yderligere projekter. En masterplan er et arbejdsdokument, som indeholder projekter på idefaseniveau inden for et geografisk afgrænset område. Masterplanernes projekter skal modnes igennem en analysefase og en design- og projekteringsfase, før projekterne ligger endeligt fast.

Læs også

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider