Brændeovne og pejse

Tænd rigtigt op - Ved at følge et par gode fyringsråd er du med til at mindske udledningen af partikler, og dermed bevare et godt naboskab, når du bruger din brændeovn eller pejs.

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Miljø - Miljø

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Miljø- og nabovenlig brug af brændeovne og pejse

Fold alle ud

Miljø- og nabovenlig brug af brændeovne og pejse

Ved at følge et par gode fyringsråd er du med til at mindske udledningen af partikler, og dermed bevare et godt naboskab, når du bruger din brændeovn eller pejs.

Få gode råd om optænding på miljøstyrelsens hjemmeside 

Brændet

Brug brændeovnen rigtigt

Tænd op i toppen af brændet. Derved fjerner du op mod 80 % af de sundhedsskadelige partikler.

Sørg for at tilføre rigelig luft til brændeovnen og dosere brænde i rette størrelse, så undgår man sod i skorstenen og udsendelse af partikler. 

Undgå at fylde meget brænde i brændeovnen ad gangen, da dette giver en dårlig og uren forbrænding. 

Du kan se flere råd om brændeovnsfyring samt se videoer om korrekt optænding på Miljøstyrelsens hjemmeside

Undgå klage over røg fra din brændeovn

Når der er tændt op i brændeovnen, er det en god ide at gå udenfor og tjekke om der kommer synlig røg op af skorstenen, og om det lugter.

Hvis det ryger eller lugter fra skorstenen er din nabo sandsynligvis generet. Synlig røg skyldes formentlig enten for lidt luft til brændet eller at brændet ikke er tørt nok. Forsøg dig frem efter fyringsrådene indtil røgen er næsten usynlig. Hvis ikke det hjælper så kontakt skorstensfejeren.

Se mere om tjek af røg på miljøstyrelsens hjemmeside

Klage over brændeovne

Hvis du oplever væsentlige gener fra din nabos brændeovn skal du henvende dig til Miljøkontoret i Teknisk Forvaltning på telefonnr. 36 37 70 00 eller send e-mail via Digital Post.  

Lugtgener fra brændeovne reguleres i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 42

Skrotning af brændeovn

Når du skrotter en brændeovn og sløjfer afkastet, skal du sende end e-mail via Digital Post til Byggesags- og Erhvervsafdelingen i Rødovre Kommune. Herefter vil oplysningerne blive ajourført i Bygnings- og boligregistret, BBR.

Skorstensfejning skal afmeldes direkte hos skorstensfejer Max Sander. Max Sander kan også kontaktes om eventuel tilbagebetaling af gebyr opkrævet via skattebilletten.

Se kontaktoplysninger for skorstensfejer her

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider