Støj fra vareleverance

Vareleveringer med køretøj over 3500 kg (tilladt totalvægt) kan give anledning til støjgener for naboerne. Det er især bakalarmer, kørsel med metalbure, palleløfter og andet materiel, som giver anledning støjgenerne i bolig områder. 

Varelevering er kørsel med varer på den ejendom, hvor butikken eller virksomheden er beliggende samt af- og pålæsning af varer på ejendommen. Varelevering, som foregår på virksomhedens matrikel, er en del af virksomhedens aktiviteter.

Uden støjreducerende tiltag vil det ofte i forbindelse med vareleveringer kun være muligt for en virksomhed at overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj i tidsrummet kl. 7.00-18.00 på hverdage.

Oplever du som nabo støjgener i forbindelse med varelevering til virksomheder i aften og nattetimerne, kan du kontakte Miljø og Affald på miljoe@remove-this.rk.dk eller på telefon nr. 36 37 70 00.

Læs også

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider