Støjhandlingsplan 2018-2023

Støjhandlingsplan 2018-2023 er en samlet plan for at begrænse støj i Rødovre fra både statslige og kommunale veje samt fra statens jernbane.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 30.10.2018 Støjhandlingsplan 2018-2023. Støjhandlingsplan 2018-2023 beskriver de handlinger og tiltag, som kommunen vil foretage for at begrænse trafikstøjen. 

Planen er baseret på Rødovre Kommunes EU-støjkortlægning 2017. Støjkortlægningen kan ses på ”Støjdanmarkskortet” på Miljøstyrelsens hjemmeside (www.mst.dk). Kortlægningen indeholder støjbidrag dels fra veje (kommuneveje og statsveje) inden for kommunegrænsen og dels fra veje (kommuneveje og statsveje) i nabokommunerne. 

Støjhandlingsplanen afløser Støjhandlingsplan 2013-2018. Støjhandlingsplanen dækker en periode på 5 år, 2018-2023.

Støjhandlingsplan 2018-2023

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider