Opbevaring af olier og kemikalier

Rødovre Kommune har en forskrift der regulerer opbevaring af olier og kemikalier i Rødovre. Du kan finde forskriften her.

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier

Rødovre Kommune har en forskrift der regulerer opbevaring af olier og kemikalier i Rødovre. Denne forskrift er udarbejdet i henhold til § 20 og § 24, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering af visse aktiviteter.

Formål med forskriften

§ 1. Forskriften skal forebygge og imødegå forurening ved at stille krav om forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier, herunder råvarer, halvfabrikata, hjælpestoffer, færdigvarer samt affald, i Rødovre Kommune.

Forskriften skal således medvirke til at undgå og mindske risikoen for forurening af jord, grundvand, vandløb og kloaksystemet.

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider