Vejledning om tanke

Her kan du læse mere om regler for etablering, sløjfning og egenkontrol for dine olietanke.

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Miljø - Miljø

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Regler for olietanke under 6.000 liter

Fold alle ud

Din olietank kan blive for gammel

Reglerne for olietanke skal sikre, at jord og drikkevand ikke forurenes med fyringsolie. Jo ældre en tank er, desto større risiko er der for et olieudslip. Derfor er der fastsat regler om hvornår forskellige typer af tanke skal sløjfes.

Fabrikationsåret kan ses på selve tanken eller på påfyldningsstudsen. Er der fulgt en tankattest med tanken, kan det ligeledes ses der. Alderen kan i nogle tilfælde også fastlægges på anden vis. 

Nedgravede olietanke af stål

Typegodkendte olietanke, som er udvendigt glasfiberbelagte og indvendigt korrosionsbeskyttede skal sløjfes senest 50 år efter fabrikationsåret. Disse tanke omfatter alle typegodkendte tanke fabrikeret fra 2000 og frem. 

Typegodkendte olietanke, som er udvendigt glasfiberbelagte skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret. 

Øvrige tanke sløjfes straks. 

Det fremgår af tankattesten, om tanken er typegodkendt. På typegodkendte tanke vil der desuden være påført såvel et løbe-nummer som et godkendelses-nummer på mærkeskiltet. 

Nedgravede plasttanke

Nedgravede tanke af plast skal sløjfes senest 45 år efter fabrikationsåret. 

Nedgravede tanke af plast hvis fabrikationsår ikke kendes eller kan fastlægges skal sløjfes senest 31. marts 2015. 

Nedgravede, kugleformede tanke lavet af plast (polyethylen) og fremstillet af firmaet AJVA-PLAST A/S, skal sløjfes senest 20 år efter nedgravningen. 

Overjordiske (herunder indendørs) olietanke

Typegodkendte olietanke med indvendig korrosionsbeskyttelse fabrikeret fra 1. januar 2000 og frem skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.

Øvrige tanke skal sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret.

Enkeltvæggede plasttanke skal sløjfes senest 25 år efter fabrikationsåret.

Dobbeltvæggede plasttanke skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.

Regler for olietanke over 6000 liter:

Her er ingen begrænsning af levetid, men krav til egenkontrol og vedligeholdelse.

Enkeltvæggede

  • For tanke med elektronisk pejleudstyr med lækagealarm skal mindst 1 gang om måneden føres beholdningsregnskab.
       
  • For tanke uden elektronisk pejleudstyr med lækagealarm skal der føres regnskab over beholdning, påfyldte mængder og aftappede mængder eller forventet forbrug. Beholdningen opgøres på baggrund af pejling eller anden måling, og skal ske så ofte, som det er nødvendigt for at føre et pålideligt regnskab, dog mindst en gang hver måned.

Dobbeltvæggede

  • Tanke skal kontrolleres ved en overvågning af trykforholdet i rummet mellem de dobbelte vægge. Er der automatisk overvågningsanlæg på dobbeltvæggede tanke, skal det funktionsprøves årligt, mens en manuel overvågning skal ske mindst en gang hver måned.

Tæthedsprøvning af tanke over 6000 liter:

Krav om tæthedsprøvning og inspektion.

  • Tanke med indvendig korrosionsbeskyttelse - Mindst hvert 10. år.
  • Tanke uden indvendig korrosionsbeskyttelse - Mindst hvert 5. år.

Rørsystemer generelt

Enkeltvæggede rørsystemer skal tæthedsprøves samtidig med de tilknyttede tanke.

Desuden gælder at alle nedgravede, væskeførende rør af stål på tilsvarende tanke, som ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse, skal udskiftes med typegodkendte rør 30 år efter installationen. På anlæg ældre end 30 år er fristen den 31. december 2010.

Yderligere information

Fold alle ud

Yderligere information

Yderligere information om olietanke kan findes i olietankbekendtgørelsen.

Bemærk at der gælder supplerende regler for autobranchen og benzinstationer.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Miljøkontoret på tlf.: 36 37 70 00 eller send e-mail via Digital Post.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider