Naturen i Rødovre

Her kan du læse mere om Rødovre Kommunes arbejde med natur og miljø og om naturen i Rødovre.

Naturen i Rødovre er mere varieret end de fleste forestiller sig.

I Rødovre findes både søer, vandhuller, mose, vandløb, skov og græsningsarealer. De mange forskellige naturtyper er årsag til, at man finder et både rigt og spændende dyre- og planteliv her midt i byen, og det er derfor vigtigt at værne om dem.

Naturen i Rødovre

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider