Naturen i Rødovre

Her kan du læse mere om Rødovre Kommunes arbejde med natur og miljø og om naturen i Rødovre.

Naturen i Rødovre er mere varieret end de fleste forestiller sig.

I Rødovre findes både søer, vandhuller, mose, vandløb, skov og græsningsarealer. De mange forskellige naturtyper er årsag til, at man finder et både rigt og spændende dyre- og planteliv her midt i byen, og det er derfor vigtigt at værne om dem.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider