Naturbeskyttelsesloven

Naturbeskyttelsesloven

Rødovre Kommune skal passe godt på naturen, således at der er mulighed for at få naturoplevelser tæt på boligen.

Bevaring og udvikling af naturen skal ske under hensyntagen til vores nationale og internationale forpligtelser til at beskytte særlige naturtyper eller særlige dyre- og plantearter.

Naturbeskyttelsesloven er lovgrundlaget for forvaltningen af de egentlige naturområder og for beskyttelse af særlige plante- og dyrearter. Loven tilsigter særligt (§1, stk. 2): 

  • at beskytte naturen med dens bestand af vilde dyr og planter samt deres levesteder og de landskabelige, kulturhistoriske, naturvidenskabelige og undervisningsmæssige værdier,
  • at forbedre, genoprette eller tilvejebringe områder, der er af betydning for vilde dyr og planter og for landskabelige og kulturhistoriske interesser, og
  •  at give befolkningen adgang til at færdes og opholde sig i naturen samt forbedre mulighederne for friluftslivet.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider