Fredninger

Fredninger

Mange af de grønne områder i Rødovre er omfattet af fredninger.

Fredningerne sikrer områderne som grønne områder og har bestemmelser, der sikrer natur, kultur og friluftsliv. Vestvoldsområdet, der omfatter selve Vestvolden, og de tilgrænsende områder herunder Espelunden Park. Espelunden Idrætsanlæg, Kagsmosen m.v. er fredet. De grønne områder langs Harrestrup Å er ligeledes fredet, herunder Stadionparken og Boldbanerne langs Elstedvej.

Næsten alle vildtlevende fugle og pattedyr i Danmark er fredede med mindre de fremgår af jagtloven eller anden lovgivning. Alle padder, krybdyr og alle orkidearter er også fredede.

Klik her for at se fredningskort

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider