Invasive planter

Invasive arter er ikke-hjemmehørende arter, som er indført for deres nytte- eller prydværdi og som giver problemer for de arter, som normalt lever i Danmark.

Invasive planter breder sig ukontrollabelt og udkonkurrerer de hjemmehørende arter.

Kæmpe-bjørneklo og japansk pileurt såvel som kæmpe-pileurt udgør en stor trussel mod den hjemmehørende flora og er nogle af de invasive arter, som forekommer i Rødovre Kommune. 

Det er nødvendigt at forhindre etablerede arter i at sprede sig og i øvrigt undgå introduktion af potentielle nye invasive arter.

Du kan hjælpe med at bekæmpe de invasive arter ved at undlade at købe invasive planter til din have. 
Hvis du bor op til et grønt område og har planter, der spredes ud på den anden side af hegnet, bør du overveje at erstatte dem med andre planter, der ikke spreder sig.

Det er ikke tilladt at smide haveaffald i naturen.
Vær desuden opmærksom på at du med sko, tøj og tasker nemt kan komme til at transportere frø fra et sted til et andet.

Teknisk Forvaltning

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider