Pileurt

Hvis du har set pileurt i Rødovre Kommune opfordrer vi dig til at oplyse Teknisk Forvaltning om, hvor du har set planterne. Det kan ske ved at henvende sig til Teknisk Forvaltning, tlf. 36 37 70 00 eller send e-mail via Digital Post.

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Miljø - Park og natur

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Pileurt

Fold alle ud

Japansk pileurt og kæmpe-pileurt

Pileurt, som er medlem af syrefamilien, er en stor staude, der er blevet bragt til Europa fra Asien som prydplante. I Danmark findes to arter af store pileurter: japansk pileurt og kæmpe-pileurt samt hybrider af disse.

Japansk pileurt og kæmpe-pileurt danner meget tætte og mørke bestande, som er svære for andre planter og dyr at leve under. De formerer sig vegetativt via jordstængler som de skyder fra og de er i stand til at sprede sig meget hurtigt. Planterne kan skyde fra selv små dele af jordstængler og stængler, så slåning med efterfølgende transport af plantemateriale kan afstedkomme spredning over et stort område. Det samme gælder ved flytning af jord. Pileurt er meget udbredt i Danmark.

Hvordan kan jeg kende en pileurt?

Kæmpe-pileurt bliver 3-4 m høj og har en grov, hul, næsten bambuslignende stængel, som ofte er rødlig. Bladene er ægformede, spidst afrundede, med hjerteformet bladbasis, 20-40 cm lange, 10-25 cm brede og med håret nervation på bladundersiden. Blomsterne er grønne eller gullige.

Japansk pileurt ligner kæmpe-pileurt, men er mindre. Den bliver 1-3 m høj. Bladene har en lige afskåret bladbasis, er 5-12 cm lange, 5-12 cm brede og uden håret nervation på undersiden. Blomsterne er hvide eller rødlige.

Kæmpe-pileurt Japansk pileurt

Hvordan bekæmper jeg pileurt?

Pileurt er svær at bekæmpe, men det kan forhindres at den breder sig.

Den mest effektive metode til bekæmpelse af nyetablerede planter er oprykning, hvormed det er muligt at få rykket en del af jordstænglen op. 

Etablerede planter må enten slås eller graves op. Opgravning er dog ikke så effektiv en metode, da rodnettet er omfattende og blot en lille rest af jordstænglen vil kunne skyde igen. Med slåning kan planten holdes tilbage. Dette skal ske hyppigt igennem en længere årrække for at have en effekt og gerne påbegyndes allerede om vinteren.

Ved alle metoder er det vigtigt at bortskaffe planterester, sådan at de ikke genetableres. 

Rødovre Kommune opfordrer til at undgå brugen af kemi.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider