Den grønne struktur i Rødovre

Her kan du se et kort over de grønne områder, som har betydning for oplevelsen af Rødovre Kommune som en grøn by

Rødovre fremtræder som en grøn by. De grønne områder betegner alle grønne, offentligt tilgængelige arealer, fra vejrabatter og grønne cykelruter til torve, parker, idrætsområder, naturområder og skolernes friarealer. De mange kolonihaver, de private haver og boligselskabernes friarealer bidrager også til den samlede grønne struktur.

Tilsammen udgør alle disse områder med deres træer, hække, beplantninger og byinventar byens landskab. 

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider