Legater

Er du ung under uddannelse eller kronisk syg/invalid, kan du en gang om året søge legat fra en fond, som Rødovre Kommune administrerer.

Legater

Fold alle ud

Borgmester Gustav Jensen og hustrus legat

Rødovre Kommune administrerer ’Fonden Rødovre Kommunes mindelegat for Danmarks befrielse den 5. maj 1945 og Borgmester Gustav Jensen og hustrus legat til unge menneskers uddannelse samt kronisk syge og invalider’, som uddeler legater én gang årligt. 

Hvem kan søge et legat?

Fonden uddeler legater til to formål:

Unge under uddannelse

For at komme i betragtning til et legat, skal du være under uddannelse. Desuden skal du enten selv bo i Rødovre eller have forældre eller værger, der bor i Rødovre.

Kronisk syge og invalider

For at komme i betragtning til et legat, skal du kunne dokumentere at du er kronisk syg eller invalid, og du skal bo i Rødovre.

Hvordan søger man?

Du skal udfylde den elektroniske ansøgningsblanket, som er tilgængelig her på siden i de ca. 5 uger, hvor der er åbent for søgning. Det er vigtigt, at du husker at vedhæfte relevant dokumentation.

Hvis ikke du har mulighed for at udfylde den elektroniske ansøgningsblanket, kan du få en papirudgave ved henvendelse i Borgerservice. Hvis du vil indsende ansøgningen digitalt, skal det ske med sikker post, f.eks. via din e-boks. 

Du kan også sende din ansøgning med almindelig post til: Rødovre Kommune, Stab for Politik og Kommunikation, Rødovre Parkvej 150, 2610 Rødovre – eller selv aflevere den på rådhuset. 

Frister

Legaterne uddeles én gang om året. Vi modtager kun ansøgninger fra midten af september og ca. 5 uger frem. 

I år er ansøgningsfristen mandag den 16. oktober 2023.

Hvis din ansøgning imødekommes, får du besked i din e-boks i uge 48, hvorefter legatet udbetales. Udbetalingen foregår ved overførsel til din NemKonto.

Der sendes kun svar til de ansøgere som får et legat, så hvis ikke du hører noget, må det betragtes som et afslag.

Skatteregler

Legat til unge under uddannelse er skattefrit, hvis det anvendes til studierejser i udlandet, Færøerne eller Grønland, så længe du bruger legatet til dækning af sædvanlige udgifter til rejser mellem Danmark og studiestedet, og sædvanlige meromkostninger ved opholdet på studiestedet. Der er også skattefrihed for den del af legatet, der dækker dokumenterede udgifter til undervisning og anden betaling til studiestedet.

Legat til unge under uddannelse, som ikke anvendes til studierejser i udlandet, Færøerne eller Grønland er ikke skattefrit.

Du kan læse mere om skattereglerne på SKATs hjemmeside.

Legater til kronisk syge og invalider er omfattet af Ligningslovens §7, nr. 22, og dermed skattefrie, så længe beløbet ikke overstiger 15.900 kr. (2023 niveau).

I forbindelse med udbetaling af legaterne bliver skattepligtige beløb indberettet til SKAT som B-indkomst for legatmodtageren.

Hvis du modtager offentlige ydelser, f.eks. boligstøtte, kan et skattepligtigt legat få betydning for størrelsen af din boligstøtte. Læs mere herom på borger.dk. 

Hvor meget kan man søge?

Størrelsen af legaterne er forskellig fra år til år. Beløbet afhænger af det afkast der er til uddeling samt antallet af ansøgere det pågældende år. Beløbene fastsættes hvert år af Fondsbestyrelsen.

Eksempelvis blev der i 2014 blev der uddelt i alt 30.000 kr. (7 legater á 3.000 kr. til unge under uddannelse og 3 legater á 3.000 kr. til kronisk syge og invalider), og i 2017 blev der uddelt i alt 118.600 kr. (11 legater á 7.600 kr. til unge under uddannelse og 7 legater á 5.000 kr. til kronisk syge og invalider).

Læs også

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider