Opkrævningen

Har du ikke mulighed for at betale din gæld til tiden, skal du henvende dig til Opkrævningen, så finder vi sammen en løsning.

Selvbetjening

Fold alle ud

Mit Betalingsoverblik

Husk at have MitID klar.

 • Du kan nu se alle dine regninger og hvornår de skal betales.  
 • Du kan vælge at betale din regning eller forslå en betalingsaftale.
 • Du kan tilmelde til automatisk betaling via Betalingsservice eller MobilePay abonnement
Start selvbetjening

Tilmelding af betaling til Nets (PBS)

Husk at have MitID klar.

Hvis du vil tilmelde betaling til Betalingsservice/Nets skal du have følgende klar:

 • Dit registreringsnummer samt kontonummer
 • PBS nummer + debitorgruppenummer + kundenummer (disse oplysninger findes på faktura)
Start selvbetjening

Gæld til det offentlige

Husk at have MitID klar.

Start selvbetjening

Opkrævningen

Fold alle ud

Opkrævningen er en del af Økonomi- og Analyse i Staben for Økonomi og Personale

Opkrævningen har ansvaret for at opkræve betaling fra borgere, virksomheder og foreninger til Rødovre Kommune.

Der sker eksempelvis opkrævning af følgende:

 • Billån (Hjælpemidler)
 • Boliglån
 • Byggesagsgebyr
 • Daginstitutionsbetaling og SFO
 • Ejendomsbidrag (renovation, rottebekæmpelse og skorstensfejerafgift)
 • Jordflytningsgebyr og miljøgebyr til virksomheder
 • Kontanthjælp mod tilbagebetaling
 • Klientbetaling (Plejehjem)
 • Musikskole
 • Regningskrav

Hvordan modtager jeg mine regninger

Rødovre Kommune sender regninger med læselinje via Digital Post fra offentlige myndigheder fra du er 15 år gammel. Regninger sendes via forskellige platforme, som du frit kan vælge imellem.

 • Virk.dk
 • Digital Post appen
 • E-boks
 • Borger.dk

Hvis du som borger er fritaget for Digital Post, vil du i stedet modtage posten som almindelig papirpost.

Virksomheder og Foreninger som har et CVR-nummer, modtager regninger via Digital Post fra offentlige myndigheder. Allerede når CVR-nummeret er oprettet, vil I modtage al post fra det offentlige i Digital Post. Digital post er lovpligtig, men under særlige omstændigheder er det muligt at blive fritaget.

 • Virk.dk
 • Digital Post appen
 • E-boks
 • Borger.dk

Hvad gør jeg hvis jeg ikke kan betale nu og her?

Hvis du ikke kan betale din regning til Kommunen på én gang, er det en god idé at rette henvendelse til Opkrævningen, før du får en rykker med et gebyr på op til 250 kr. Opkrævningen kan i de fleste tilfælde tilbyde dig en kortere betalingsaftale, nogle aftaler kan du selv oprette på Mit Betalingsoverblik.

Tilmelding til Betalingsservice

Hvis du fremover vil lade Betalingsservice klare dine faste betalinger af f.eks. ejendomsbidrag eller institutionsbetaling, kan du tilmelde dem til Betalingsservice. Ved at bruge Betalingsservice, undgår du at skulle betale renter og gebyrer ved for sen betaling. Du kan se på indbetalingskortet, om det kan tilmeldes. (kreditornummer 00827479 dep.grp.nr. 00655).
Du skal være opmærksom på, at du fortsat selv skal betale din regning, indtil den fremgår af betalingsoversigten.

Tilmelding til MobilePay Abonnement

Faste betalinger til tiden og via mobilen. Du kan tilknytte dine fremtidige betalinger til MobilePay Abonnement via Mit betalingsoverblik.

Efter du har tilmeldt dig, vil du modtaget en push besked, når der er en ny regning i MobilePay.

Hvis kommunen ikke modtager din betaling til tiden

Opkrævningen sender en rykkerskrivelse med gebyr. Er I flere, som hæfter solidarisk for kravet, forbeholder vi os retten til at rykke alle hæftere for den manglende betaling. Det gælder f.eks. ejendomsbidrag, daginstitution og boliglån.

Hvis du ikke betaler eller indgår en betalingsaftale, efter du er blevet rykket, sender vi kravet til inddrivelse hos Gældsstyrelsen uden yderligere varsel. Når din gæld er overdraget til Gældsstyrelsen, skal du henvende dig til dem på tlf. 70 15 73 04. Vær opmærksom på, at der løber renter og yderligere omkostninger på hos Gældsstyrelsen.

Modregning i udbetalinger fra kommunen, Staten og Udbetaling Danmark

Selv om der er indgået en betalingsaftale/fastsat en betalingsordning vil der blive modregnet i udbetalinger fra det offentlige.

Det gælder for eksempel overskydende skat, moms, pensions- eller boligstøtte udbetalinger, hvor lovgivningen giver mulighed for det.

Har du skyldig institutionsbetaling/SFO, vil der ske modregning i den fulde udbetaling af børne- og ungeydelsen.

Kan der trækkes i min kontanthjælp, hvis jeg har gæld til kommunen

Ja, i de tilfælde hvor Særlovgivningen giver mulighed for, at trække i udbetaling af kontanthjælp, vil det ske i den forvaltning, der administrerer din gæld til kommunen.

Der kan trækkes i kontanthjælpen til skyldig daginstitution og SFO.

Hvis du har modtaget et krav om tilbagebetaling af kontanthjælp, regulering af daginstitution eller pension:

Vi fastsætter en betalingsordning ud fra din nettoløn og efter de til enhver tid gældende love/bekendtgørelser.

Overholder du ikke betalingsordning, sender vi automatisk et rykkerbrev med rykkergebyr. Hvis du ikke betaler, efter du er blevet rykket, sender vi kravet til inddrivelse hos Gældsstyrelsen uden yderligere varsel.

Omkostninger ved for sen betaling

Gebyr

Kommunalbestyrelsen har besluttet at, der opkræves et gebyr 250 kr. hvis vi skal sende dig en rykker på krav tillagt udpantningsret følger den kommunale rente- og gebyr lov.

100 kr. hvis vi skal sende dig en rykker på krav der ikke er tillagt udpantningsret følger renteloven.

Renter

Rødovre Kommune forbeholder sig ret til at beregne renter efter gældende regler ved enhver for sen betaling. En betalingsaftale stopper ikke renteberegning.

Hvis du ikke betaler dine ejendomsbidrag

Hvis dine ejendomsbidrag ikke bliver betalt inden betalingsfristen, sender vi alle ejere en rykker. Rykkeren tillægges et gebyr på 250 kr.

Hvis gælden ikke bliver betalt på rykkeren, bliver der sendt et varslingsbrev med oplysninger om, at restancen sendes til inddrivelse i Gældsstyrelsen.

Opmærksomhed om ændret regler pr. 1/1-2024 vedr. Hæftelse - Personkreds

Ejendomsbidrag for hele året stiftes den 1/1-xx og opkræves i 2 rater.

Det er den tinglyste ejer af fast ejendom på stiftelsestidspunktet, der hæfter for betaling af de kommunale ejendomsbidrag, gebyrlovens § 4, stk.1 og 2.

Det betyder bl.a., at den tinglyste ejer på stiftelsestidspunktet skal sørge for betalingen for hele året - også selvom ejendommen skifter ejer i løbet af året fx i forbindelse med salg i fri handel.

Køber og sælger må afklare dette forhold i forbindelse med handlen - typisk over refusionsopgørelsen.

Personlig henvendelse – hvor går jeg hen?

Hvis du skal tale personligt med Opkrævningen, skal du henvende dig i Borgerservice på Rødovre Rådhus.

Restancer til inddrivelse i Gældsstyrelsen

Du skal betale en inddrivelsesrente på 7,75 % pr. år (fra 8. januar 2024). Fra den 1. januar 2020 er der ikke længere fradragsret for inddrivelsesrenter. Det gælder også for inddrivelsesrenter, der er løbet på gæld før den 1. januar 2020 (jf. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige § 5).

Du skal betale et gebyr for en inddrivelsesrykker på 140 kr. 
(jf. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige § 6).  

Hvis Gældsstyrelsen træffer afgørelse om lønindeholdelse, skal du betale et gebyr på 300 kr.
(jf. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige § 6).  

Træffer Gældsstyrelsen afgørelsen om at foretage udlæg for restancen, vil der blive pålagt et gebyr på 450 kr. (jf. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige § 6). 

Gennemfører Gældsstyrelsen en udlægsforretning, skal du endvidere betale retsafgift og evt. sagsomkostninger til Gældsstyrelsen. 

Du skal være opmærksom på, at Inddrivelsesmyndigheden (Gældsstyrelsen) har mulighed for at benytte sig af alle ovenstående inddrivelsesmetoder på samme sag, hvilket kan betyde en stor omkostning for dig.

Læs også

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider