Bofællesskab - psykisk handicappede

Bofællesskab - psykisk handicappede

Fold alle ud

Bofællesskaber

Kommunen har et mål om at tilbyde plads i et bofællesskab til de vidtgående psykisk handicappede borgere, der magter og ønsker det.

I øjeblikket har kommunen fire forskellige bofællesskaber. Bofællesskaberne har til huse i lejligheder eller rækkehuse og til hvert bofællesskab er der knyttet pædagoger til at støtte beboerne i dagligdagen.

Visitation til bofællesskaber sker på grundlag af en samlet vurdering af de sociale og helbredsmæssige forhold.

Visitation sker via sagsbehandler i Pensionskontoret.

Målgruppen: Unge mellem 18- 25 år som er sent udviklede, lettere hjerneskade og med boglige og sociale indlærings vanskeligheder.

Hjemmevejledning til borger i eget hjem

Der ydes hjemmevejledning til borger i eget hjem, efter individuelt behov.

Formål: Støtte og vejledning til at opretholde en selvstændig tilværelse i eget hjem.

Hvis du vil vide mere eller ønsker at benytte vores tilbud er du velkommen til at kontakte daglig leder Carsten Fender på telefon: 36 37 73 90 eller mobil tlf: 51 32 49 09

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider