Erhvervet hjerneskade

Rødovre Kommunes hjerneskadekoordinator tilbyder råd, vejledning og hjælp til koordinering af tilbud til borgere i den erhvervsaktive alder, som har pådraget sig en varig hjerneskade, der ikke er fremadskridende.

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Rødovre Kommune

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Erhvervet hjerneskade

Fold alle ud

Hjerneskade – følger

Følgerne af en hjerneskade kan være større eller mindre og kan ramme vidt forskellige funktioner i hjernen. Nogle følger er synlige, f.eks. lammelser. Andre følger kan være mindre synlige, f.eks. evnen til at huske, planlægge, udtrykke sig eller følelsesmæssige ændringer. Nogle rammes i så let grad, at de efter en tid næsten fungerer som før. Andre må leve med vedvarende følger. En hjerneskade påvirker således ikke kun den ramte – men i høj grad også hele den ramtes familie. Der eksisterer derfor en bred vifte af genoptræningsmuligheder og hjælpeforanstaltninger.

Hjerneskadekoordinator – hvad er det?

Rødovre Kommunes hjerneskadekoordinator tilbyder råd, vejledning og hjælp til koordinering af tilbud til borgere i den erhvervsaktive alder, som har pådraget sig en varig hjerneskade, der ikke er fremadskridende. Hjerneskadekoordinatorens tilbud er også rettet mod pårørende til den hjerneskadede. Hjerneskadekoordinatorens opgave er, så tidligt i forløbet som muligt, at være kontaktperson i kommunen.

Målet med hjerneskadekoordinatorens arbejde er at skabe gennemskuelighed og tryghed for den ramte og de pårørende gennem hele rehabiliteringsforløbet – at koordinere et sammenhængende rehabiliteringsforløb, der sikrer, at den ramte får tilbudt et forløb, som er tilpasset individuelle behov. Der arbejdes frem mod fælles mål på tværs af de involverede parter, så følgerne af sygdommen eller ulykken mindskes, og der opnås et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.

Ønsker du kontakt til hjerneskadekoordinatoren?

Kontakt:

Visitationen
Else Sørensens Vej 3
Tlf 36 37 74 00
Send e-mail via Digital Post.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider