Hvordan kan de pårørende hjælpe?

Sammen med borgeren vælger de pårørende, hvordan og hvornår de vil hjælpe.

Hvordan kan de pårørende hjælpe?

Som borger, der er blevet syg eller svækket, er det en stor hjælp, at der er pårørende, der træder til og hjælper i den sårbare situation. For kommunens personale er det en stor hjælp, at de pårørende kan bidrage med viden om og støtte til borgeren.

Det er vigtigt at sætte det rigtige hold, så borgeren får den ønskede hjælp og støtte, og så de pårørende oplever, at deres bidrag er vigtigt og værdsat. Det er forskelligt, hvor meget hjælp man vil modtage fra sin familie, og det er forskelligt hvor meget hjælp og støtte man som pårørende kan og vil give. Det er hårdt at være pårørende, så det er også vigtigt, at der bliver skabt en balance i den hjælp man som pårørende giver.

Kommunen respekter, at der er borgere, der ikke ønsker hjælp fra deres pårørende, og at der er pårørende som ikke kan eller vil hjælpe. 

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider