Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer

Det er mulig at låne eller få tilskud til hjælpemidler og forbrugsgoder efter Servicelovens §112 og §113 samt hjælp til boligændringer efter servicelovens §116.

Selvbetjening

Fold alle ud

Ansøgning om hjælpemidler

Husk at have MitID klar.

Når du klikker på "Start selvbetjening" skal du være opmærksom på, at vores udbyder af servicen (EG) gerne vil sætte en eller flere cookies på din computer.

Start selvbetjening

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Pleje - Visitation til hjemmehjælp og hjælpemidler

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Hvis du har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har du mulighed for at låne eller få tilskud til hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer. 

Formålet er at medvirke til, at du får mulighed for at føre en så normal, aktiv og selvstændig tilværelse som muligt og i videst mulig omfang bliver uafhængig af andres bistand i dagligdagen.

Alle hjælpemidler og indsatser tildeles på baggrund af en personlig og individuel vurdering.

Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer

Fold alle ud

Kropsbårne hjælpemidler

Rødovre Kommune har aftaler om levering af kropsbårne hjælpemidler med følgende firmaer:

Hjælpemidler og leverandør

 • Ortopædiske sko - Sahva A/S
 • Ortopædiske fodindlæg - Sahva A/S
 • Kompressionsstrømper - Bandagist.dk
 • Brystproteser - Bandagist DK
 • Bandager m.m. - Sahva A/S

Firma og adresse fremgår af den konkrete bevilling til kropsbårne hjælpemidler bevilget i henhold til Lov om Social Service § 112.

Hvis du vælger kommunens leverandør er der som udgangspunkt ingen egenbetaling. Undtaget her-fra er ortopædisk fodtøj, hvor der altid er en egenbetaling.

Vælger du en anden leverandør eller et andet produkt, skal du selv betale en eventuel prisforskel.

Forudsætninger for at få bevilget hjælpemidler

Forudsætningerne for at låne eller få tilskud til hjælpemidler eller forbrugsgoder er:

 • At du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
 • At hjælpemidlet eller forbrugsgodet afhjælper den nedsatte funktionsevne, og derved i væsentlig grad letter den daglige tilværelse i hjemmet eller
 • At hjælpemidlet er nødvendigt for at du kan passe et job
 • At hjælpemidlet ikke er at betragte som almindelig indbo
 • At hjælpemidlet ikke er et behandlingsredskab

Som hovedregel er hjælpemidlet gratis.

Genbrugshjælpemidler udlånes fra hjælpemiddeldepotet og skal tilbageleveres, når du ikke længere har behov for det.

Eksempler på hjælpemidler der kan søges i kommunen

Tekniske hjælpemidler:

 • Rollator
 • Kørestole
 • Toiletforhøjere
 • Badebænke
 • Nødkald

Kropsbårne hjælpemidler:

 • Bandager
 • Brystproteser
 • Indlæg eller ortopædisk fodtøj
 • Arm og benproteser
 • Optiske synshjælpemidler

Mulighed for boligændringer

Du kan søge om boligændringer, hvis ændring af boligens indretning er nødvendig for at du kan opholde dig i din egen bolig. Formålet med boligændringerne er at afhjælpe, eller i betydelig grad mindske de boligmæssige ulemper, som du oplever i eget hjem på grund af nedsat funktionsevne.

Eksempler på boligændringer:

 • Fjernelse af dørtrin
 • Opsætning af ramper
 • Tilpasning af køkken og bad

Sådan søger du

Hvis du ønsker at søge om et hjælpemiddel eller en boligændring, skal du søge via ovenstående link. Har du ikke mulighed for at søge elektronisk, kan du få udleveret et ansøgningsskema i Borgerservice eller Visitationen.

Henvendelse for yderligere information

Rødovre Kommune

Visitationen
Else Sørensens Vej 3K
Tlf. 36 37 74 00

Sagsbehandlerne træffes mellem kl. 09.00 – 12.00
Send e-mail via Digital Post

Læs mere om de forskellige hjælpemidler og handicap kompenserende ydelser i kommunens kvalitetsstandarder 

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider