Besøgstjeneste

Hvis du har overskud og lyst til at være noget for andre, og hvis du er parat til at bruge 1-2 timer om ugen på at besøge et ensomt menneske, så er der mulighed for dette gennem Dansk Røde Kors.

Besøgstjeneste

Hvis du har overskud og lyst til at være noget for andre, og hvis du er parat til at bruge 1-2 timer om ugen på at besøge et ensomt menneske, så er der mulighed for dette gennem Dansk Røde Kors.

Du kan også selv få en besøgsven, hvis du har behov for dette.

Tiden går med snak om dagligdags emner, højtlæsning af avis, brevskrivning osv.

Ønsker du at benytte dig af ordningen, enten som besøgende eller som modtager af besøg, kan du rette henvendelse til Dansk Røde Kors eller Ældresagen.

Røde Kors:

Københavns afd., tlf. 38 33 64 00
Rødovre afd., Mette Kristensen tlf. 21 55 76 11

Ældresagen:

Kirsten Branstedt, tlf. 40 50 10 86
Ældresagen kan tilbyde aflastning i hjem med demensramte.

Islev Sogns Menighedspleje har en besøgstjeneste. Herunder hører en aflastningstjeneste for pårørende til langvarigt syge og døende, der bliver passet i eget hjem.

Henvendelse rettes til: Jette Rasmussen, tlf. 44 84 94 03

Landsforeningen Sind tilbyder støtte- og kontaktpersoner til alle med psykiske problemer samt deres pårørende.

Tilbuddet kan f.eks. omfatte ét uforpligtende besøg om ugen - én at tage på ture med - én at tale med.

Henvendelse rettes til Landsforeningen Sind, tlf. 35 24 07 50.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider