Anonym stofmisbrugsbehandling

Anonym stofmisbrugsbehandling

Hvis du har et behandlingskrævende stofmisbrug og ikke har andre sociale problemer, har du fra 1. juli 2015 ret til at modtage anonym stofmisbrugsbehandling.

Hvis du ønsker anonym stofmisbrugsbehandling skal du kontakte Rådgivnings- og Behandlingscentret på telefon 36 37 93 50, som i samarbejde med dig får afklaret om du er i målgruppen for anonym stofmisbrugsbehandling. Den afklarende samtale kan ske telefonisk eller ved en personlig samtale. 

Det er en betingelse for anonym stofmisbrugsbehandling, at du

  • Har en relativ tæt tilknytning til uddannelses- og/eller arbejdsmarkedet
  • Ikke modtager anden social støtte i henhold til Serviceloven
  • Kun i et begrænset omfang har haft kontakt med behandlingssystemet.

Behandlingsforløbet er som udgangspunkt gruppebehandling.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider