Rødovre Kommunes Socialvagt

Akut behov for hjælp vedr. børn og unge under 18 år.

Hvor henvender man sig?

Opstår der et akut problem med et barn eller en ung under 18 år udenfor Rådhusets åbningstid, som ikke kan afvente at Børne- og Familieafdelingen åbner, kan Vestegnens Politi kontaktes på tlf. 43 86 14 48. Politiet kan sætte dig i forbindelse med Rødovre Kommunes Socialvagt.

Vagten er forpligtet til at handle i en given situation, såfremt det vurderes nødvendigt og der er juridisk grundlag herfor i bestemmelserne i Lov om Social Service.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider