Socialpsykiatrien i Rødovre Kommune

Socialpsykiatrien har en bred vifte af tilbud, man kan benytte sig af, hvis man har en psykisk lidelse.

Velkommen til Socialpsykiatrien i Rødovre

Socialpsykiatrien i Rødovre henvender sig til borgere, der som følge af en psykisk sygdom har brug for støtte til at få en hverdag til at fungere.

Støtten er et socialpædagogisk tilbud og kan være af personlig eller praktisk karakter for at opnå en selvstændig tilværelse i egen bolig.

Støtten tilpasses sammen med enkelte gennem dialog og tillid. Målet er, at den enkelte opnår et så selvstændigt og meningsfyldt tilværelse som muligt. 

Vi tager udgangspunkt i, at alle borgere kan komme sig helt eller delvist. Dette kræver at hele borgerens situation inddrages. Her tænkes på aktivt at skabe kontakt til behandlingssystemet, familie, sagsbehandlere, jobcenter, boligselskaber og nærmiljø og derigennem hjælpe den enkelte til at træffe egne valg.

Vi har vores egen hjemmeside, hvor du kan læse mere om vores tilbud - Klik her

Læs også

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider