Kontrolgruppen

Rødovre kommune har en kontrolgruppe, der skal være med til at forebygge og stoppe socialt bedrageri så tidligt som muligt.

Selvbetjening

Fold alle ud

Anmeldelse af socialt bedrageri (Anonym)

Ved en anonym anmeldelse skal du ikke anvende MitID.

Når du klikker på "Start selvbetjening" skal du være opmærksom på, at vores udbyder af servicen (EG) gerne vil sætte en eller flere cookies på din computer.

Start selvbetjening

Anmeldelse af socialt bedrageri (Ikke-anonym)

Husk at have MitID klar.

Når du klikker på "Start selvbetjening" skal du være opmærksom på, at vores udbyder af servicen (EG) gerne vil sætte en eller flere cookies på din computer.

Start selvbetjening

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Kontrol med social snyd

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Socialt bedrageri

Fold alle ud

Hvad er socialt bedrageri?

Det er socialt bedrageri at give urigtige eller vildledende oplysninger eller fortie oplysninger om personlige forhold til kommunen og på den måde få offentlige ydelser, som økonomisk fripladstilskud, kontanthjælp mv. man ikke har ret til.

Kommunen har derfor oprettet en kontrolgruppe, der skal være med til at forebygge og stoppe socialt bedrageri så tidligt som muligt.
Gruppen undersøger og behandler sager, hvor der er mistanke om socialt bedrageri. Dette arbejde tager udgangspunkt i et tæt tværfagligt samarbejde i kommunen og i samarbejde med blandt andet Politiet og SKAT.

Det går ikke ud på at forfølge de borgere, der modtager offentlige ydelser. Kontrolgruppens opgave er at medvirke til at sikre, at sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag, så kommunens borgere får de ydelser de er berettiget til, hverken mere eller mindre.

Har du mistanke om socialt bedrageri?

Så har du mulighed for at foretage en anonym eller ikke anonym anmeldelse digitalt, pr brev eller telefonisk.

En digital anmeldelse kan foretages anonymt eller ikke anonymt via selvbetjeningsløsningen ovenfor.

Skriftlig anmeldelse kan ske til Rødovre Kommune, att. Kontrolgruppen, Else Sørensens vej 1, 1. sal, 2610 Rødovre.

Du er også velkommen til at kontakte Rødovre Kommunes Kontrolgruppe på følgende tlf nr.: 36 37 76 55 eller 36 37 71 59.

Alle henvendelser fra borgere og til borgere behandles professionelt og i overensstemmelser med landet lovgivning og god forvaltningsskik.

Som anmelder får du ikke svar på anmeldelsen, uanset om du er anonym eller ikke. Det skyldes, at du ikke er part i sagen og derfor ikke har ret til at kende Rødovre kommunes vurdering af oplysningerne i anmeldelsen.

Hvilke oplysninger bør en anmeldelse indeholde?

Når du anmelder en anden person, er det vigtigt, at du så præcist som muligt beskriver typen af snyd, omfanget og hvor længe det har varet. Du skal beskrive, hvad din mistanke går ud på, og hvorfor du tror, der er tale om snyd. Egne observationer kan også være vigtige.

Derudover skal du oplyse følgende om den anmeldte:

  • Navn
  • Adresse
  • Postnummer og by.

Vigtig viden, hvis du vil være anonym

Hvis du vil være anonym i din anmeldelse af snyd med sociale ydelser, skal du undgå at give oplysninger, der kan identificere dig som anmelder. Rødovre kommune har pligt til at give den anmeldte alle oplysninger om anmeldelsen. 

Du kan anmelde snyd med sociale ydelser digitalt, i et brev eller i telefonen.

Hvis du anmelder digitalt eller pr. brev og vil være anonym

Vælg den anonyme anmeldelse eller send et anonymt brev.

Undgå at oplyse, hvordan du kender den, du anmelder, fx med beskrivelser som ’min nabo’.

Undgå at give kontaktoplysninger eller andre personlige oplysninger.

Hvis du anmelder telefonisk og vil være anonym

Slå ’Skjult nummer’ til på din telefon, før du ringer.

Undgå at opgive dit navn, dine kontaktoplysninger eller andre personlige oplysninger.

Undgå at fortælle, hvordan du kender den, du anmelder, fx med beskrivelser som ’min nabo’.

Du får ikke svar på anmeldelsen

Som anmelder får du ikke svar på anmeldelsen, uanset om du er anonym eller ikke. Det skyldes, at du ikke er part i sagen og derfor ikke har ret til at kende Rødovre kommunes vurdering af oplysningerne i anmeldelsen.

Hvad sker det med den person, der er anmeldt?

Når Rødovre kommune modtager en anmeldelse om snyd, undersøger vi den anmeldtes forhold.

Rødovre kommune kontakter den anmeldte og oplyser om, at han/hun er blevet anmeldt for snyd. Herefter bliver den anmeldtes forhold undersøgt. Det sker ved, at Rødovre kommune sammenholder de oplysninger, du som anmelder har givet, med oplysninger i de registre, vi har adgang til.

Hvilke konsekvenser har anmeldelsen?

En anmeldelse kan aldrig stå alene. Selve anmeldelsen betyder ikke, at den anmeldte bliver mistænkt for noget ulovligt, eller automatisk mister retten til at få ydelser udbetalt.

Anmeldelsen fører til, at Rødovre kommune indleder en kontrolundersøgelse. Det vil sige, at den anmeldtes forhold bliver undersøgt, fordi Rødovre kommune har pligt til at sikre, at vores udbetalinger til borgerne er rigtige. Rødovre kommune vil altid vil se på, om der er sammenhæng mellem nye oplysninger og de oplysninger, Rødovre kommune allerede har adgang til.

Borgernes sikkerhed kommer altid i første række, også når det handler om at undersøge en anmeldelse om snyd.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider