Personlig pleje

Personlig pleje

Formålet med støtte og hjælp til ‘Personlig pleje’ er, at du kan leve så normalt og selvstændigt et liv som muligt. Det vil sige, at vi støtter dig dér, hvor du ikke selv kan klare din personlige pleje. Målet er, at du igen selv kan komme til 
at klare din personlige pleje. Du er selv med til at tilrettelægge støtten og hjælpen, og løse de enkelte opgaver.

’Personlig pleje’ omfatter indsatserne ’Personlig hygiejne’, ’Toiletbesøg’, ’Hverdagens aktiviteter’ og ’Ekstra omsorgstid’.

Indsatserne under ‘Personlig pleje’ er efter Serviceloven § 83

Personlig hygiejne

Fold alle ud

Hvad er formålet med støtten?

 • At støtte og hjælpe dig med at forbedre og vedligeholde dine færdigheder og selvstændighed.
 • At støtte og hjælpe dig til at opretholde en god hygiejne, så du føler dig soigneret og godt tilpas.
 • At forebygge infektioner.

Hvad kan støtten omfatte?

 • Vask af kroppen som for eksempel fodbad, sengebad, brusebad og hårvask
 • Tandbørstning, mundpleje og rengøring af tandprotese 
 • Hudpleje med almindelig fugtighedscreme eller barrierecreme 
 • Barbering
 • Støtte og hjælp til kropsbårne hjælpemidler såsom briller, høre- apparat eller skinner
 • Af- og påklædning
 • Rensning og klipning af fingernegle
 • Klipning af tånegle, såfremt der ikke er behov for særlig opmærksomhed på grund af sygdom eller behov for brug af særligt udstyr
 • Støtte og hjælp til forflytninger inklusiv forflytninger med lift
 • Lejring i forbindelse med plejen
 • Aftørring og oprydning efter indsatsen, hvis du eller din husstand ikke selv kan klare dette
 • Sengeredning kan kun gives, hvis du modtager daglig hjælp til ’Personlig pleje’, eksempelvis hjælp med personlig hygiejne, som vask af kroppen og påklædning

Hvad skal du være opmærksom på?

 • Har du behov for påsmøring af cremer som led i behandling af hudsygdomme, pleje af kateter eller stomi, så vil hjælperen tage kontakt til sygeplejen, så du får den rette støtte eller hjælp. Sygeplejen kan uddelegere opgaven til hjemmeplejen, så de kan udføre denne opgave samtidigt med din støtte og hjælp til andre opgaver.
 • Hvis dit plejebehov er særligt krævende, kan der være behov for, at nogle af indsatserne udføres af to personer, eksempelvis brug af lift.
 • Hjælpemidler, der anvendes i forbindelse med indsatsen rengøres.

Hvad skal du selv sørge for?

 • Du skal selv sørge for sæbe, shampoo, creme, badebørste og skridsikker måtte, eventuelt lotionpåsmører, vaskefade og engangsvaskeklude.
 • Der kan være behov for at få flyttet eller fjernet nogle af dine møbler eller tæpper, så hjælperne har plads til at hjælpe dig. Eventuelle ændringer vil ske i dialog med dig.

Hvor ofte kan du få støtte?

 • Alt efter dit behov kan du få støtte og hjælp op til flere gange i døgnet. 
 • Du har ret til et dagligt bad på hverdage.

Toiletbesøg

Fold alle ud

Hvad er formålet med støtten?

 • At støtte dig med at forbedre og vedligeholde dine færdigheder og selvstændighed. 
 • At støtte og hjælpe dig til at kunne opretholde en god hygiejne, så du føler dig soigneret og godt tilpas.
 • At forebygge infektioner.

Hvad kan støtten omfatte?

 • Hjælp og støtte ved toiletbesøg, inklusiv ledsagelse til og fra toilet 
 • Hjælp og støtte til bleskift
 • Støtte til brug af inkontinenshjælpemidler
 • Støtte til vask forneden efter behov
 • Støtte og hjælp til forflytninger inklusiv forflytninger med lift
 • Lejring i forbindelse med plejen
 • Aftørring og oprydning efter indsatsen, såfremt du eller din husstand ikke selv kan klare dette
 • Sengeredning kan kun gives, hvis du modtager daglig hjælp til ’Personlig pleje’, eksempelvis hjælp med personlig hygiejne, som vask af kroppen og påklædning

Hvad skal du være opmærksom på?

 • Har du behov for påsmøring af cremer som led i behandling af hudsygdomme, pleje af kateter eller stomi, så vil hjælperen tage kontakt til sygeplejen, så du kan få den rette støtte og hjælp. Sygeplejen kan uddelegere opgaven til hjemmeplejen, så de kan udføre denne opgave samtidigt med din hjælp til toiletbesøg.
 • Hvis dit plejebehov er særligt krævende, kan der være behov for, at nogle af indsatserne udføres af to personer.
 • Rengøring af hjælpemidler, der anvendes i forbindelse med indsatsen, er omfattet af indsatsen.

Hvad skal du selv sørge for?

 • Du skal selv sørge for sæbe, creme og engangsvaskeklude.

Hvor ofte kan du få støtte?

 • Alt efter dit behov kan du få støtte og hjælp op til flere gange i døgnet.

Hverdagens aktiviteter

Fold alle ud

Hvad er formålet med støtten?

 • At støtte, strukturere og hjælpe dig til at få foretaget nogle af hverdagens aktiviteter, eksempelvis udfylde skemaer, læse og skrive breve.

Hvad kan støtten omfatte?

 • Støtte eller hjælp til at strukturere dine aktiviteter i hverdagen
 • Motivering og vejledning omkring daglige opgaver
 • Støtte eller hjælp til eksempelvis at kontakte dine pårørende og læge
 • Støtte til at forbedre og vedligeholde dine færdigheder og selvstændighed
 • Støtte og hjælpe dig, der bor i en visiteret ældrebolig til at kunne være en del af det sociale samvær på en café i boligkomplekset
 • Hjælp til dig, der ikke har pårørende, i forbindelse med flytning til anden bolig, eksempelvis i form af kontakt til flyttefirma, udpegning og markering af det, der skal flyttes med

Hvad skal du selv sørge for?

 • Du skal selv betale for flyttefirma samt ned- og udpakning.

Hvor ofte kan du få støtte?

 • Alt efter dit behov kan du få støtte og hjælp. Det vil sige fra én til flere gange om ugen og op til flere gange i døgnet.

Hvordan søger du støtte?

I ‘Information om kvalitetsstandarder’ kan du læse, hvordan du søger om støtte og hjælp og andre nyttige forhold. Du kan også læse, hvordan du klager over en afgørelse.

Ekstra omsorgstid

Fold alle ud

Hvad er formålet med støtten?

 • At give dig mulighed for at vælge en aktivitet sammen med din hjælper, der ikke indgår i de ydelser, som du er bevilliget.
 • At give dig, som har et meget lille netværk, og samtidig modtager støtte og hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp, mulighed for ekstra tid til socialt samvær.

Hvad kan støtten omfatte?

 • Tid til en snak og en kop kaffe eller et spil kort med din hjælper. Det kan være, at du ønsker en gåtur med din hjælper, ledsagelse til tøjindkøb eller noget helt tredje.

Hvad skal du være opmærksom på?

 • Du kan spare op til længere ture af op til tre timers varighed, såfremt du har brug for ledsagelse og ikke har andre til at hjælpe dig. Hjælperen sørger for at holde styr på, hvor meget tid du har sparet op. For at imødekomme dine behov bedst muligt, er det en god idé at aftale aktiviteten med din hjælper i god tid.
 • Indsatsen kan ikke indeholde aktiviteter som for eksempel opsætning af gardiner, vinduespudsning, græsslåning, afvaskning af udendørs hjælpemidler eller biler.

Hvor ofte kan du få støtte?

 • Hver fjerde uge af en times varighed.

Kontaktoplysninger

Du kan kontakte Visitationen alle hverdage fra kl. 9.00 – 12.00 på telefon 36 37 74 00.

Ved akutte henvendelser kan du i aftentimerne og om natten, samt weekenden og på helligdage, kontakte Hjemmeplejen på telefon 36 37 75 13.

Hvis du er visiteret til aften- og nathjælp, har mulighed for at kontakte den valgte leverandør hele døgnet. Du finder kontaktoplysninger i ’Information om kvalitetsstandarder’.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider