Praktisk hjælp

Praktisk hjælp

Formålet med praktisk hjælp er, at du fortsat kan leve så selvstændigt et liv som muligt. Det vil sige, at vi støtter dig i, at du så vidt muligt selv kan varetage de praktiske opgaver i dit hjem. Målet er at den støtte og hjælp du modtager, bidrager til, at du bevarer eller forbedrer dit funktionsniveau. Omfanget af den praktiske støtte og hjælp, du får, afhænger derfor af dit behov. Du er selv med til at tilrettelægge støtten og hjælpen og til at løse de enkelte opgaver.

Når du første gang ansøger om støtte og hjælp, kan du få tilbud om et rehabiliteringsforløb. Formålet med forløbet er, at hjælpe dig til at genvinde din færdigheder og højne dit funktionsniveau, så du helt eller delvist bliver uafhængig af andres hjælp i hverdagen.

Praktisk hjælp omfatter indsatserne ’Rengøring’, ’Tøjvask’, ’Praktisk bistand’, ’Indkøb- og varelevering’, ’Mad og drikke samt støtte til ernæring’ og ’Madservice’.

Indsatserne under ‘Praktisk hjælp’ er efter Serviceloven § 83.

Rengøring

Fold alle ud

Hvad er formålet med støtten?

 • At støtte dig i at vedligeholde dine færdigheder ved at inddrage dig i aktiviteten under hensyn til dine evner og kræfter.
 • At støtte dig i at varetage rengøring af dit hjem, så dit hjem holdes rent.

Hvad kan støtten omfatte?

I Rødovre Kommune kan du få rengøring hver anden uge. Hjælp til rengøring gives til hvad der svarer til en 2- værelses lejlighed eller maksimalt 67 m2 bolig. Kvadratmeterne skal i udgangspunktet dække et køkken, et toilet, et soveværelse, en stue og en gang.

Der er tre niveauer af rengøring i Rødovre Kommune: Let, moderat og svær.

Let: Omfatter støvsugning og gulvvask inkl. dørmåtte og evt. indvendig trappe samt rengøring af ydre toiletkumme.

Moderat: Omfatter det samme som i niveau let samt rengøring af hele toiletkummen inkl. evt. toiletforhøjer. Støvsugning af dagligt benyttede møbler hver fjerde uge.

Svær: Omfatter det samme som i niveau moderat samt rengøring af bad, håndvask, spejl, aftørring af støv i nåhøjde og vask ved affaldsspand, rengøring af køkkenbord og køkkenvask. Endvidere rengøring af eventuelle hjælpemidler i boligen og rengøring af hårde hvidevarer ca. hver 3. måned.

Rengøring kan endvidere bestå af:

 • Skift af sengelinned 
 • Fjernelse af affald

De specifikke aktiviteter rengøringen kan omfatte for dig, afhænger af, hvad du ikke selv eller kun meget vanskeligt selv kan varetage.

Hovedrengøring:

Når du har modtaget hjælp til rengøring i ét år, vil du få tilbudt hjælp til en ekstra grundig rengøring. Det kan være en grundig rengøring af gulve, afvaskning af døre, karme, paneler, vindueskarme, sprosser og rammer. Det kan også være rengøring af hjælpemidler, rengøring af køkkenskabe ud- og indvendigt, grundigere rengøring af badeværelse, støvsugning af møbler, rengøring af lofter for støv. De konkrete opgaver aftales i samarbejde mellem dig og hjælperen.

Hvad skal du være opmærksom på?

 • Der foretages rengøring på områder, hvor hjælperen kan komme til. Hjælperen må ikke flytte på møbler eller tunge genstande.
 • Hjælperen må kun foretage opgaver i “nåhøjde”.
 • Hjælperen må ikke nedtage eller opsætte gardiner.
 • Hvis du bor sammen med andre, forventes det, at de varetager enten hele eller dele af rengøringen.
 • Der skal være adgang til din seng fra tre sider for at hjælperen kan skifte lagen.

Hvad skal du selv sørge for?

 • En støvsuger med teleskopskaft og pose. Støvsugeren må ikke veje mere end 8 kilo, og det skal være muligt at skrue op og ned for sugeevnen. Hvis du har indvendige trapper, skal der være støvsuger på hver etage og gerne en håndstøvsuger til trappen.
 • En fladmoppe til gulvvask, der er omkring 30 cm lang, som har en knap, der får moppen til at klappe sammen. Vandet skal kunne trykkes ud af kluden i den dertil indrettede `kurv` på spanden.
 • En toiletbørste med langt skaft.
 • Støveklud eller børste.
 • De klude vi skal bruge til rengøring skal være rene, for at vi kan gøre dit hjem rent med dem.
 • Neutrale rengøringsmidler. Vi gør kun rent med rengøringsmidler, der er uden parfume, miljømærket og ikke er på sprayflasker.
 • Eventuel oprydning inden rengøring kan iværksættes. Du skal selv afholde eventuelle udgifter, der kan være i forbindelse med hovedrengøring og oprydning.

Hvor ofte kan du få støtte?

Støtten levereres som udgangspunkt hver anden uge.

Tøjvask

Fold alle ud

Hvad er formålet med støtten?

 • At sikre, at du har rent tøj og linned.

Hvad kan støtten omfatte?

Vask på fællesvaskeri:

 • Planlægning og reservation af vasketid
 • Transport til og fra vaskeriet
 • Sortering og vask af tøj på fællesvaskeri
 • Tørring af tøj på fælles vaskeri samt lægge tøj sammen
 • Aflevering af tøj til dig efter vask på fællesvaskeri
 • Hjælp til at lægge tøj på plads

Vask af tøj i egen maskine:

 • Sortering og vask af tøj i egen vaskemaskine
 • Ophængning og/eller tørretumbling af tøj
 • Lægge tøj sammen efter vask og tørring
 • Lægge tøj på plads

Hvis du kan udføre dele af tøjvasken selv, som for eksempel at sortere tøjet og sætte maskinen i gang, så sørger vi for at indsatsen bliver tilpasset dette.

Hvad skal du være opmærksom på?

 • Hvis du bor sammen med andre, forventes det, at de varetager vask af eget tøj.
 • Vi hjælper med maskinvask af tøj og efterbehandler ikke.

Hvad skal du selv sørge for?

 • Du skal selv sørge for drift og vedligeholdelse af din vaskemaskine.
 • Du skal selv sørge for eksempelvis tøjkurv, vaskepose, trolley, lukket stofpose samt nødvendige vaskemidler.
 • Du skal selv betale for vask på fællesvaskeri.

Hvor ofte kan du få støtte?

 • Hver anden uge på fællesvaskeri, hvor der kan sættes flere maskiner over eller en gang om ugen i egen vaskemaskine i hjemmet.
 • Ved stort behov for skift og vask af sengelinned anbefales Linnedservice. Du kan ansøge via hjemmesygeplejen på telefon 36 37 75 23 (hverdage mellem 7.30 – 15.00)

Praktisk bistand

Fold alle ud

Hvad er formålet med støtten?

 • At sikre dit hjem fremstår pænt og rent.

Hvad kan støtten omfatte?

 • At sikre at du får båret affald ud
 • At rengøre ekstra omkring toilettet ved behov
 • At aftørre flader og gulv for spild, der udgør en risiko for fald, lugtgener eller kan give skader på gulv
 • At sikre at du kan få vasket op eller fyldt og tømt din opvaskemaskine

Hvad skal du selv sørge for?

 • Du skal selv sørge for de remedier, der eventuelt skal til for at løse opgaven, for eksempel opvaskemiddel og affaldsposer.

Hvor ofte kan du få støtte?

 • Du kan få støtte og hjælp op til tre gange om ugen. Ved spild på flader og gulv, bliver der tørret op efter behov.

Indkøb og varelevering

Fold alle ud

Hvad er formålet med støtten?

 • At sikre at du har mulighed for indkøb af dagligvarer.
 • At sikre at du får din medicin leveret.

Hvad kan støtten omfatte?

 • Mulighed for indkøb hos de leverandører som Rødovre Kommune samarbejder med
 • Afhentning af apotekervarer.
 • Sætte køle- og frostvarer på plads.

Hvad skal du være opmærksom på?

 • Varer købt gennem indkøbsordningen kan ikke betales med kontanter. Du kan betale med kort eller tilmelde dig betalingsservice.
 • Hvis du er i stand til at benytte egen PC, tablet eller smartphone til indkøb, kan der ikke bevilges indkøbsordning.
 • Hvis du selv kan åbne din hoveddør for apotekerbuddet, kan der ikke bevilges afhentning af apotekervarer.

Hvad skal du være opmærksom på?

 • Varer købt gennem indkøbsordningen kan ikke betales med kontanter. Du kan betale med kort eller tilmelde dig betalingsservice.
 • Hvis du er i stand til at benytte egen PC, tablet eller smartphone til indkøb, kan der ikke bevilges indkøbsordning.
 • Hvis du selv kan åbne din hoveddør for apotekerbuddet, kan der ikke bevilges afhentning af apotekervarer.

Hvad skal du selv sørge for?

 • At betale for varerne med dankort og MitID eller over betalingsservice.
 • At oprette en konto på dit apotek.
 • At sætte varerne på plads, hvis du er i stand til det.

Hvor ofte kan du få støtte?

 • Indkøb af dagligvarer. Du kan bestille dagligvarer en gang om ugen, med levering to hverdage efter.
 • Afhentning af varer på apotek. Du kan få afhentet apotekervarer en gang om måneden. Hvis du får dosisdispenseret medicin kan den afhentes hver anden uge.

Mad og drikke samt støtte til ernæring

Fold alle ud

Hvad er formålet med støtten?

 • At du får tilberedt og anrettet mad og drikke til måltiderne
 • At du får varieret og næringsrigtig mad.
 • At du motiveres, støttes og hjælpes til at spise og drikke.

Hvad omfatter støtten?

 • Tilberedning af morgenmad, frokost, mellemmåltid og aftensmad
 • Opvarmning af færdigretter i mikroovn
 • Anretning af de enkelte måltider inklusiv drikkevarer
 • Servering af mad og drikke
 • Støtte til at spise og drikke
 • Oprydning efter tilberedning og anretning af måltidet
 • Opvask og fjernelse af affald
 • Støtte til at få udfyldt indkøbsliste til indkøbsordning
 • Støtte til at udfylde menuplan til ‘Madservice’

Hvis du har behov for hjælp til at huske at tage din medicin, skal du aftale det med hjemmesygeplejen.

Hvad skal du være opmærksom på?

 • Hjemmeplejen handler ikke ind for dig.

Hvad skal du selv sørge for?

 • Du skal sørge for at have de nødvendige dagligvarer i huset.

Hvor ofte kan du få støtte?

 • Hvis du har behov for det, så kan du få støtte og hjælp flere gange dagligt.

Madservice

Fold alle ud

Hvad er formålet med støtten?

 • At sikre at du kan få varieret og næringsrigtigt varm mad.
 • Du har mulighed for at vælge mad, der opfylder dine specifikke behov – eksempelvis tyggevenlig mad, særlig diætkost, særlig portionsstørrelse eller andet.

Hvad omfatter støtten?

 • Levering af mad, der skal opvarmes.
 • Du har mulighed for at vælge forret, hovedret og dessert samt forskellige kostformer og diæter.

Hvad skal du være opmærksom på?

 • Vær opmærksom på, at der bliver lavet en månedlig opgørelse. Betalingen trækkes i din pensionsudbetaling den følgende måned. Hvis du ikke er pensionist, får du en giro-opkrævning eller en regning.

Hvad skal du selv sørge for?

 • Hvis hjemmeplejen skal være behjælpelig med at varme din mad skal de bruge din mikrobølgeovn. Du kan låne en mikrobølgeovn, hvis du har fået bevilget ‘Madservice’.

Hvor ofte kan du få støtte?

 • Maden kan leveres op til to gange ugentligt. Du aftaler med din leverandør af madservice, hvilke dage du får leveret mad.

Hvordan søger du støtte?

I ‘Information om kvalitetsstandarder’ kan du læse, hvordan du søger om støtte og andre nyttige forhold eksempelvis hvilke leverandører du kan vælge mellem. Du kan også læse, hvordan du klager over en afgørelse.

Kontaktoplysninger

Du kan kontakte Visitationen alle hverdage fra kl. 9.00 – 12.00 på telefon 36 37 74 00.

Ved akutte henvendelser kan du i aftentimerne og om natten, samt weekenden og på helligdage, kontakte Hjemmeplejen på telefon 36 37 75 13.

Hvis du er visiteret til aften- og nathjælp, har mulighed for at kontakte den valgte leverandør hele døgnet. Du finder kontaktoplysninger i ’Information om kvalitetsstandarder’.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider