Børn

Børn

Fold alle ud

Børn

Følgende ydelser gælder kun for folkepensionister og førtidspensionister, der modtager pension efter regler gældende før 1.1.2003.

Børnebidrag

Pensionister, som skal betale børnebidrag, får en del af normalbidraget dækket. Fritagelsen gælder ikke eventuelle restancer for perioden før, der blev tilkendt pension. 

Børnetilskud

Når begge forældre bor sammen med barnet, og blot den ene af forældrene er pensionist, har familien ret til et særligt børnetilskud ud over den almindelige børnefamilieydelse. Hvis begge forældre er pensionister, udbetales også ordinært børnetilskud og tillæg til særligt børnetilskud. Hvis en pensionist har et særbarn, og lever sammen med en anden pensionist, kan der også udbetales ordinært børnetilskud. Ordinært børnetilskud er ikke indtægtsbestemt. Det er derimod særligt børnetilskud og tillæg til særligt børnetilskud. Tilskuddene er skattefrie, og udbetales til barnet fylder 18 år.

Reglerne administreres af Udbetaling Danmark tlf. 70 12 80 62 

Konfirmationsbidrag

Hvis du modtager børnebidrag, kan du søge konfirmationsbidrag via Familieretshuset.
Henvendelse rettes direkte til:

Familieretshuset
Ellebjergvej 52
2450 København SV
Tlf. 72 56 70 00

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider