Folkepension

Ansøgning om folkepension

Husk, du selv skal søge folkepension – den bliver ikke udbetalt automatisk.

Du kan søge allerede et halvt år før, du opfylder betingelserne for at modtage folkepension. 
Søg og læs mere på www.borger.dk/folkepension. 

Hvis ikke du kan betjene dig digitalt, skal du kontakte Borgerservice i din kommune.

Reglerne om folkepension findes i Lov om Social Pension. For at få folkepension skal en række betingelser være opfyldt. Du kan få nærmere oplysning om dette hos Udbetaling Danmark eller på Borger.dk

Hvis du i forvejen modtager førtidspension, behøver du ikke at søge, idet pensionen automatisk ændres til folkepension.

Opsat folkepension

Der er muligt at »opsætte« udbetalingen af folkepension med henblik på senere at få en højere folkepension. Det er en betingelse for at opsætte ansøgningen om folkepension, at du er berettiget til folkepension, dvs. opfylder betingelserne i forhold til bopæl og statsborgerskab, og at du har indtægt ved personligt arbejde. Du kan få nærmere orientering om ordningen på Borger.dk eller hos udbetaling Danmark.

Supplerende pensionsydelse (Ældrecheck)

Har du ingen eller en mindre indtægt udover folkepensionen, er der mulighed for at få udbetalt den supplerende pensionsydelse. Der er dog en formuegrænse. Hvis du er berettiget, udbetales beløbet automatisk pr. 1. februar og kræver ingen ansøgning. 

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider