Rettigheder og pligter

Rettigheder og pligter

Som pensionist har du en række rettigheder og pligter. Det har kommunen også i forhold til dig. Lov om retssikkerhed på det sociale område beskriver bl.a. forholdet mellem borgeren og det offentlige for at:

  • sikre dine rettigheder og indflydelse
  • iværksætte en tidlig helhedsorienteret indsats
  • forebygge hjælp til forsørgelse
  • pålægge myndigheder særlige pligter ved administration af sociale sager.

Loven indeholder bl.a. en række sagsbehandlingsregler, retssikkerhedsregler og generelle klageregler. I de forvaltningsretslige bestemmelser findes regler om aktindsigt, tavshedspligt, partshøring og ret til at møde med bisidder. Kommunen har også egne serviceregler om sagsbehandlingstid. Du kan læse nærmere herom under »Også værd at vide«.

Oplysningspligt

Du har pligt til at oplyse Udbetaling Danmark om forandringer i dine og/eller din ægtefælles/samlevers personlige og økonomiske forhold, der kan formodes at medføre ændring eller bortfald af pension og boligstøtte. Oplysningerne skal meddeles digitalt.

For ændringer i pension sker det ved at du ændrer din forskudsopgørelse på SKATs hjemmeside: www.skat.dk 

For modtagere af boligstøtte sker det via hjemmesiden: borger.dk. Her kan du også hente yderligere vejledning. 

De ændringer, der skal oplyses, er f.eks. ændring i samlivsforhold, ny bopæl, ændrede formueforhold. Manglende eller urigtige oplysninger kan medføre en efterregulering af for meget eller for lidt udbetalt pension og boligstøtte.

Hvis du tager midlertidigt ophold i mere end 2 måneder udenfor EU/EØS lande og Schweiz, skal du meddele udrejsedato og forventet hjemkomstdato, samt hver måned oplyse om dine evt. udenlandske indtægter under opholdet. (Kopi af pas og billet skal forevises).

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider