Plejebolig

Hvis du – trods hjælp fra hjemmeplejen – ikke længere kan klare dig i eget hjem, kan du søge en plejebolig.

Du kan tale om plejebolig med den hjemmesygeplejerske, der kommer i dit hjem, eller kontakte Visitationen. Visitation til plejebolig sker ud fra en samlet vurdering af din aktuelle sociale og helbredsmæssige situation. Den endelige beslutning om tildeling af plejebolig træffes af visitationsudvalget.

Hvordan søger du?

Ansøgning om plejebolig fås ved henvendelse til Visitationen, tlf. 36 37 74 00, hverdage kl. 09.00-12.00