Ældrecentret Broparken

Ældrecentret Broparken afsluttede i år 2005 en større til- og ombygning med plads til 78 borgere i ét-rums boliger. Centret er nu indrettet med boliggrupper af forskellige størrelser, fra 8 til 12 boliger. Boligerne er ét-rums boligtyper med tilhørende fælleslokaler. I hvert afsnit er der store spise- og opholdsarealer.

Ældrecentret har mange forskellige faggrupper ansat. Enhver har sit eget arbejdsområde, men tværfagligheden og samarbejdet om de mange forskelligartede opgaver er alle med udgangspunkt i beboernes liv. 

Ældrecentret er opdelt i 5 hovedområder: 

  1. Administrationen
  2. Plejeenheden
  3. Serviceafdelingen
  4. Centralkøkkenet
  5. Teknisk afdeling 

Ældrecentret Broparken har deres egen hjemmeside

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider