Underretning - hvad gør jeg?

Her kan du underrette Børne- og Familieafdelingen vedr. udsatte børn

Selvbetjening

Fold alle ud

Underretning om udsatte børn/unge (Anonym)

Her kan du melde til kommunen, når du får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt, nedværdigende behandling af forældre eller andre opdrageres. Et barn må ikke leve under forhold, der bringer dets sundhed eller trivsel i fare.'

Når du klikker på "Start selvbetjening" skal du være opmærksom på, at vores udbyder af servicen (EG) gerne vil sætte en eller flere cookies på din computer.

Start selvbetjening

Underretning om udsatte børn/unge (Ikke-anonym)

Husk at have MitID klar.

Her kan du melde til kommunen, når du får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt, nedværdigende behandling af forældre eller andre opdrageres. Et barn må ikke leve under forhold, der bringer dets sundhed eller trivsel i fare.'

Når du klikker på "Start selvbetjening" skal du være opmærksom på, at vores udbyder af servicen (EG) gerne vil sætte en eller flere cookies på din computer.

Start selvbetjening

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Underretningspostkasse til Børne- og Familieafdelingen

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Underretning - hvad gør jeg?

Fold alle ud

Hvornår skal man underrette vedrørende børn- og unge under 18 år?

Alle har pligt til at underrette kommunen, hvis de har kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år "udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare"

Underretningen kan være skriftlig eller mundtlig.

Mundtlig underretning

Du er velkommen til at ringe til Børne- og Familieafdelingen i åbningstiden (tlf. 36 37 74 11) med en underretning - sagsbehandleren har også notatpligt ved mundtlige underretninger.

Hvis den akutte situation opstår udenfor åbningstiden, skal du straks kontakte Rødovres Sociale Døgnvagt. Det gør du ved at ringe til Københavns Vestegns politi på telefon 43 86 14 48. Politiet kontakter Den Sociale Døgnvagt, som herefter ringer tilbage til dig.

Underretning pr. mail

Send underretningen direkte til Børne- og Familieafdelingens underretningspostkasse.

Hvilke oplysninger skal jeg give i min underretning?

Underretningen bør indeholde følgende.

  • Barnets navn og gerne adresse
  • Bekymringen for barnet/baggrunden for underretningen eksempelvis iagttagelser
  • Har du evt. selv gjort noget i forhold til barn/forældre?

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider