Akut sundhedsberedskab

Læs også

Fold alle ud

Hvornår skal jeg ringe 112?

1-1-2 er et alarmnummer. Ring kun 1-1-2, hvis der er brug for akut hjælp.

Hvad bliver jeg spurgt om?

Medarbejderen på alarmcentralen vil som regel spørge dig om:

 • Hvad er der sket?
 • Hvor er det sket?
 • Hvornår er det sket?
 • Hvilket nummer du ringer fra?
 • Hvor mange er kommet til skade?

Når medarbejderen på 112-alarmcentralen har fået de mest nødvendige oplysninger, bliver dit opkald stillet videre til den rette myndighed.

Særlig vagtcentral ved alvorlig sygdom og ulykke

Ved sygdom eller ulykke bliver du hurtigt stillet videre til en sundhedsfaglig medarbejder på regionens vagtcentral. Medarbejderen:

 • kan vurdere situationen og hvilken hjælp, der skal til
 • vil typisk spørge ind til tilstanden hos den syge eller tilskadekomne
 • kan vejlede i førstehjælp via telefonen, indtil hjælpen når frem.

Hvad skal jeg gøre, mens hjælpen er på vej?

Hjælpen bliver sendt af sted, mens du taler med medarbejderen på 112-alarmcentralen eller vagtcentralen. Du "spilder" altså ikke tiden ved at svare på medarbejdernes spørgsmål, og samtalen fortsætter, så længe der er behov for det.

Bliv på stedet til hjælpen er fremme. Du kan hjælpe til på stedet, indtil professionel hjælp er fremme, hvor du kan give ambulancepersonalet yderligere oplysninger.

Læs også

Fold alle ud

Hvornår skal jeg tage på skadestuen/akutmodtagelse?

Du skal altid ringe til egen læge, vagtlæge eller skadetelefon/akuttelefon, før du kan henvende dig på skadestue/akutmodtagelse ved akut ikke-livstruende sygdom eller skader. Nedenfor kan du se, hvem du skal ringe til i din region:

Hvornår kan jeg tage på skadeklinik/akutklinik?

En skadeklinik er et alternativ til skadestuen, hvis du har fået en mindre skade, du ikke selv kan håndtere. For eksempel hvis du:

 • har skåret dig, er faldet eller er blevet bidt og evt. skal sys
 • er blevet lettere forbrændt
 • har fået svejseøjne - dvs. har fået forbrændt hornhinden ved fx at svejse uden maske eller beskyttelsesbriller
 • skal have fjernet et fremmedlegeme fra øje eller næse.

Hvad skal jeg tage med på skadestuen eller skadeklinikken/akutklinikken?

 • medbring sundhedskort
 • medbring oplysninger om eventuel medicin, du plejer at tage

Hvor finder jeg en akutmodtagelse og akutklinik i min region?

I alle regioner skal du ringe, inden du tager på akutmodtagelsen eller akutklinikken. Det er forskelligt, hvem du skal ringe til. Herunder kan du finde telefonnumre i din region, som du skal bruge inden du tager afsted samt adresser på akutmodtagelser og akutklinikker:

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider