Gravetilladelser

Før der graves i kommunale veje og private fællesveje skal ledningsejeren søge om tilladelse hos Teknisk Forvaltning.

Før der graves i kommunale veje og private fællesveje skal ledningsejeren søge om tilladelse hos Teknisk Forvaltning. Ansøgningen skal være digital og bilagt tegninger/skitser over, hvor der skal graves og hvordan der skiltes. Ansøgningen skal sendes digitalt via www.rov.vd.dk    

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider