Overkørsler

Hvad koster en overkørsel i Rødovre Kommune?

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Rødovre Kommune

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Overkørsler

Fold alle ud

Overkørsler

En overkørsel er en adgang for kørende trafik fra privat grund til offentlig vej eller privat fællesvej. Det til typisk være over fortov og evt. cykelsti.

Hvis du ønsker at etablere en ny overkørsel eller ændre din overkørsel, skal du rette henvendelse til Teknisk Forvaltning, som skal godkende overkørslen.

Teknisk Forvaltning skal i henhold til vejlovene godkende overkørsler, da al kørsel kun må finde sted over godkendte overkørsler.

Overkørsler til offentlige veje

Overkørsler til offentlige veje må du ikke selv udføre, de skal udføres enten

  • af Teknisk Forvaltning til en fast pris pr. m, eller
  • ved at Teknisk Forvaltning konkurrenceudsætter opgaven og indhenter pris hos 3 entreprenører, og vælger den billigste, der efterfølgende udfører arbejdet for Teknisk Forvaltning. Der tillægges Teknisk Forvaltnings udgifter til indhentelse af tilbud, dog maksimalt 9%.

Arbejdet faktureres efter afslutning.

Der er 2 typer af overkørsler:

  • Let overkørsel dimensioneres til køretøjer under 3.500 kg. Denne type overkørsel anlægges normalt til parcelhuse. En overkørsel til en enkelt bil er normalt 2,5 m bred, mens en overkørsel til 2 biler normalt er 5 m bred. Der gives normalt kun tilladelse til 1 overkørsel, op til 5 m bred, pr. grund/parcelhus. En let overkørsel må ikke benyttes af køretøjer med en totalvægt over 3.500 kg.
  • Svær overkørsel anlægges, hvor færdslen til ejendommen omfatter tunge køretøjer (totalvægt over 3500 kg.).

Overkørsler til private fællesveje

Grundejere på private fællesveje skal selv finde en entreprenør til etableringen af overkørslen. Etablering af overkørslen må ikke påbegyndes, før den er godkendt af Teknisk Forvaltning.

Priser for overkørsler

Priser for overkørsler til offentlige veje, hvis de udføres af Teknisk Forvaltning:

Let overkørsel til køretøjer under 3.500 kg: 6.000 kr inkl. moms pr. m bredde.

En 2,5 m bred overkørsel vil således koste 15.000 kr. inkl. moms, mens en 5 m bred overkørsel vil koste 30.000 kr. Hvis overkørslen skal flyttes, er nedlæggelse af den gamle overkørsel med i prisen. Hvis overkørslen skal udvides, beregnes prisen på hvor meget overkørslen udvides. Hvis den eksempelvis udvides fra 2,5 m til 5 m, vil prisen være 15.000 kr. inkl. moms.

Svær overkørsel til køretøjer over 3.500 kg i industriområder med belægningssten: 1.950,00 kr. pr. m2 incl. moms. Arealet måles fra kørebane til skel til privat grund.

Svær overkørsel til køretøjer over 3.500 kg udført med bordursten: afregnes efter faktiske udgifter.

Hvor lang tid tager det?

Normalt behandler vi ansøgninger om overkørsler til offentlig vej i løbet af en måned, dvs. om vi kan godkende en overkørsel eller ej. Hvis vi kan godkende den, vil vi oplyse prisen, hvis Teknisk Forvaltning skal udføre opgaven. Vi går først i gang med opgaven, når prisen er accepteret, herefter går der normalt 1-3 måneder i sommerhalvåret, til overkørslen er etableret. I vinterhalvåret kan vejret umuliggøre etablering, så her kender vi ikke tidshorisonten.

Ansøgninger om overkørsler til private fællesveje kan tage længere tid, da vi skal høre vejejer, inden vi kan give tilladelse.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Teknisk Forvaltning på telefon 36 37 70 00 eller send e-mail via Digital Post.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider