Uheld eller fald

Hvad gør jeg, hvis jeg falder på offentlig vej eller andre offentlige arealer?

Fald på offentlige veje eller andre offentlige arealer

Eventuelle erstatningskrav i forbindelse med uheld på kommunale vejarealer skal rettes skriftligt til:

Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre. 

Det er vigtigt, at følgende 6 punkter er beskrevet: 

  • Uheldets art. 
  • Tidspunkt for uheldet (dato og klokkeslæt). 
  • Hvor er uheldet sket. 
  • Hvilke skader er opstået ved uheldet.
  • Vejrforholdene. 
  • Eventuelle vidner til uheldet. 

Ved fald på fortov på offentlige veje, grundet glat føre, rettes eventuelle erstatningskrav dog til ejeren af den tilgrænsende ejendom.

Uheld på private fællesveje og private veje er kommunen uvedkommende og må anmeldes overfor ejeren af den tilgrænsende ejendom (på private fællesveje) / ejeren.

Ønsker du yderligere information, kan du rette henvendelse til:

Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre
Telefon 36 37 70 00

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider