Erhvervsaffald – Regulativ og gebyrer

Affald skal ikke kun ses som et miljøproblem, men også som en ressource. Vi smider stadig store mængder affald ud, som kunne genanvendes, hvis bare det var sorteret.

Selvbetjening

Fold alle ud

Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald og screening for PCB

Husk at have MitID klar.

Du skal herunder indtaste enten CVR-nummer eller navn og
adresseoplysninger. Da der ikke er foretaget automatisk opslag via MitID/digital signatur log-in, skal du identificere dig ved at indtaste dine personlige oplysninger her.

Når du klikker på "Start selvbetjening" skal du være opmærksom på, at vores udbyder af servicen (EG) gerne vil sætte en eller flere cookies på din computer.

Start selvbetjening

Erhvervsaffald – Regulativ og gebyrer

Fold alle ud

Erhvervsaffald

Affald skal ikke kun ses som et miljøproblem, men også som en ressource. Vi smider stadig store mængder affald ud, som kunne genanvendes, hvis bare det var sorteret. Ved at sortere affaldet, kan vi begrænse affaldsmængden og undgå unødigt spild af ressourcer. Derfor skal alle virksomheder sortere deres affald i materialer til genanvendelse, farligt affald, forbrændingsegnet affald og ikke-forbrændingsegnet affald, uanset hvor store mængder affald virksomheden har.

Affaldet skal sorteres der, hvor det opstår, altså på virksomheden (kildesortering). 

Ved at sortere affaldet undgår vi, at der sker en sammenblanding og tilsmudsning af affaldet, hvilket er en forudsætning for en god udnyttelse af ressourcerne i affaldet. Affaldet skal sorteres efter den behandling det efterfølgende skal gennemgå. Genanvendelige materialer kan bruges i stedet for nye råvarer, når der laves fx nyt papir, pap, plast og glas. 

Læs mere om erhvervsaffald på www.rk.dk/affald/erhverv 

Gebyrer for erhvervsaffald

I følge affaldsaktørbekendtgørelsen skal kommunerne opkræve gebyr hos virksomheder, hvis kommunen skal udarbejde konkrete anvisninger af erhvervsaffald eller anvise flytning af jord, som er erhvervsaffald. Affald, som er omfattet af kommunens regulativ for erhvervsaffald, skal ikke anvises konkret. Gebyrerne skal dække kommunens administrative omkostninger med ordningen og fremgår af takstbladet. Gebyrerne er gældende fra 1. juli 2021.

Regulativ for erhvervsaffald

Erhvervsaffaldsregulativet fastsætter regler for håndtering af affaldet fra virksomheder i Rødovre Kommune. Formålet er at forebygge forurening og fremme genanvendelse. Det gældende regulativet for erhvervsaffald er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2021.

Læs også

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider