Miljøgodkendelser

Selvbetjening

Fold alle ud

Miljøgodkendelser

Husk at have MitID klar.

Hvad din ansøgning skal indeholde, finder du i godkendelsesbekendtgørelsen. Eksempler på hvad en ansøgning typisk skal indeholde: 

 • Virksomheden placering, indretning og produktion
 • Affaldsproduktion, - typer og – mængder
 • Brugen af renere teknologi (BAT)
 • Spildevand, indhold af stoffer og mængde
 • Forurening til luften fra fx ventilationsanlæg og udsug
 • Forventet støj fra virksomheden

Vi svarer dig inden for 14 dage fra modtagelsen af ansøgningen. Vi udarbejder din miljøgodkendelse så hurtigt som muligt, men der kan gå op til 3 måneder fra den dato, vi har modtaget alle oplysninger i sagen.

Start selvbetjening

Miljøgodkendelser

Fold alle ud

Hvad er en miljøgodkendelse?

En miljøgodkendelse er kommunens accept af, at der foregår en bestemt aktivitet på en bestemt lokalitet. En miljøgodkendelse indeholder typisk vilkår for virksomhedens indretning og drift, egenkontrol og emissioner, som sikrer, at virksomheden drives uden væsentlig miljøpåvirkning af omgivelserne. 

Hvilke virksomheder skal have en miljøgodkendelse?

Hvis du starter en større virksomhed, som kan forurene omgivelserne, er der sandsynlighed for at du skal have en miljøgodkendelse. Virksomheder der kræver en miljøgodkendelse kaldes for listevirksomheder eller kapitel 5-virksomheder. Disse virksomheder er nævnt på en liste i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, og reguleres samtidig efter kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven. En listevirksomhed kan ikke starte produktion, før der er meddelt en miljøgodkendelse. I godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og 2 kan du se listen over de virksomhedstyper (se link i bunden af siden) der er godkendelsespligtige.

Hvis din virksomhed allerede har en miljøgodkendelse, men ændrer produktionen væsentligt eller udvider produktionsarealet, skal du kontakte Miljø og Affald. 

Kontakt os tidligt i forløbet

For at fremme sagsbehandlingen anbefaler vi, at du kontakter Miljø og Affald så tidligt i planlægningsprocessen som muligt. Vi kan løbende orientere om relevant lovgivning, regler og forureningsbegrænsning. 

Ansøgning

Hvad din ansøgning skal indeholde, finder du i godkendelsesbekendtgørelsen. Eksempler på hvad en ansøgning typisk skal indeholde: 

 • Virksomheden placering, indretning og produktion
 • Affaldsproduktion, - typer og – mængder
 • Brugen af renere teknologi (BAT)
 • Spildevand, indhold af stoffer og mængde
 • Forurening til luften fra fx ventilationsanlæg og udsug
 • Forventet støj fra virksomheden

Vi svarer dig inden for 14 dage fra modtagelsen af ansøgningen. Vi udarbejder din miljøgodkendelse så hurtigt som muligt, men der kan gå op til 3 måneder fra den dato, vi har modtaget alle oplysninger i sagen.

Revurdering af miljøgodkendelse

Hvis din virksomheds miljøgodkendelse er mere end 8 år gammel, eller der er sket væsentlige ændringer eller udvidelser af produktionen, kan Rødovre Kommune beslutte at tage miljøgodkendelsen op til revurdering. Hvis sidste revurdering er mere end 10 år gammel, kan miljøgodkendelsen også tages op til en ny revurdering.

En revurdering skal sikre, at eventuelle nye bekendtgørelser og lovgivninger overholdes, samt at vilkårene i miljøgodkendelsen er tidssvarende. En afgørelse om revurderet miljøgodkendelse vil blive meddelt i henhold til § 41 i miljøbeskyttelsesloven. 

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider