Spildevand fra virksomheder

Hvis din virksomhed afleder processpildevand, skal du have en tilladelse til tilslutning af spildevand til kloaksystemet, i daglig tale kaldet en tilslutningstilladelse. Har din virksomhed kun sanitært spildevand, som stammer fra toilet, køkken eller badefaciliteter skal du ikke have en tilslutningstilladelse. 

Spildevand fra virksomheder

Fold alle ud

Hvad er spildevand?

Spildevand er en samlet betegnelse for det vand, der udledes til kloaksystemet fra husholdninger, industri, byggepladser, befæstede arealer mv. Spildevandet kan opdeles i processpildevand, sanitært spildevand og regnvand. Processpildevand dannes ved virksomhedens produktion, herunder ved vask af produktionsudstyr, rengøring eller vask af køretøjer, mens sanitært spildevand kommer fra toilet, bad og køkken. Regnvand samles fra tage, pladser og veje. 

Hvorfor skal min virksomhed have en tilslutningstilladelse

Virksomheder, som afleder spildevand til det offentlige kloaksystem, skal have en tilslutningstilladelse til afledning af spildevand fra Rødovre Kommune, jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 4. 

  • Tilslutningstilladelsen gives til virksomheden eller grundejer, der efterfølgende er ansvarlig for, at vilkårene i tilladelsen overholdes. Vilkårene i tilladelsen fastsætter, på hvilke betingelser spildevandet kan ledes til kloakken.  Det kan f.eks. være, at der skal udtages 1-2 prøver af spildevandet årligt. Disse skal indsendes til Rødovre Kommune, som kontrol af spildevandet.
  • Bruger du kemikalier, der ender i spildevandet og dermed i kloaksystemet, skal du være særlig opmærksom på, om kemikalierne indeholder problematiske stoffer. Disse stoffer kan f.eks. forekomme i vaske– og rengøringsmidler eller i visse affedtningsmidler.
  • Det er virksomhedens ansvar at sende ansøgning med de informationer, der skal ligge til grund for tilladelsen til Rødovre Kommune. En byggetilladelse giver ikke automatisk en tilslutningstilladelse, heller ikke omvendt.
  • Der vil stilles krav til etablering af sandfang og olieudskiller i forbindelse med tilladelsen. 

Det er ikke tilladt at hælde kemikalier i regnvandssystemet

Rødovre Kommune har både fælles- og separatkloakeret områder. Separatkloakering betyder, at regnvand og spildevand løber i hvert sit kloaksystem. Det er derfor ikke tilladt at aflede alle former for spildevand til regnvandssystemet. Det er nødvendigt at være opmærksom på, til hvilket kloaksystem din virksomhed afleder processpildevand, da der er stor forskel på, hvordan vandet renses.

Vand fra gulvvaskemaskiner skal hældes i et indendørs afløb, som er tilsluttet spildevandssystemet. Det betyder også, at du fx ikke må vaske biler på virksomhedens område, medmindre der er indrettet en vaskeplads med sandfang og olieudskiller. Inden du etablerer en vaskeplads, skal du ansøge om byggetilladelse og tilslutningstilladelse. 

Spild af kemikalier

Hvis der sker et uheld på din virksomhed og kemikalier ved en fejl ledes direkte til kloaksystemet, skal du straks ringe 112 eller kontakte Rødovre Kommune på 36 37 70 00. 

Hvornår skal du ansøge om tilslutningstilladelse?

Ved nyetablering/åbning af en produktionsvirksomhed, vaskeplads eller andre aktiviteter med processpildevand.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider