Effektvurdering af miljøtilsynskampagner 2018

Rødovre Kommune skal ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen årligt føre to kampagner med tilsynspligtige virksomheder. Med en tilsynskampagne forstås en afgrænset tilsynsindsats rettet mod en branche eller et miljøtema. Der skal opstilles mål for indsatsen i forbindelse med tilsynskampagnerne, og effekten skal vurderes i forhold til målene efter kampagnernes gennemførelse. Ifølge reglerne, skal resultatet af tilsynskampagnerne offentliggøres, hvilket foregår på Digital Miljø Administration (DMA).

I 2018 har Rødovre Kommune gennemført to kampagner: ”Affaldssortering” og ”Opsporing af nye virksomheder”. Kampagnerne er primært udført på virksomheder, som kommunen i forvejen fører regelmæssigt tilsyn med. 

Kampagnen om affaldssortering er i 2018 blevet ført på 29 tilsynspligtige virksomheder. Formålet med kampagnen var at øge virksomhedernes bevidsthed om affaldssortering. Der har især været fokus på sortering og bortskaffelse af farligt affald hos mindre autoværksteder. Ved tilsynet blev der vejledt i affaldssortering og samtidig udleveret faktaark for de enkelte relevante affaldstyper. Faktaarkene er udarbejdet med samarbejdskommuner i et forum under Vestforbrænding. Der er i alt 16 faktaark, der hver især repræsenterer en affaldsfraktion med information om, hvad affaldsfraktionen omfatter, hvad virksomheden skal være opmærksomhed på, og hvordan virksomheden bliver tilmeldt en ordning eller på anden vis kan komme af med affaldet (www.rk.dk/affald/erhverv). Ved tilsynet blev vejledningen fra Vestforbrænding for tilmelding til genbrugsstationerne yderligere udleveret. Kampagnetilsynene har medført en god dialog med virksomhederne om affaldssortering og reglerne på området.

Kampagnen om Opsporing af nye virksomheder er udført i et udvalgt erhvervsområde, hvor kommunen i løbet af én dag har besøgt virksomhederne i området.  Formålet med opsporing af nye virksomheder kampagnen var at sørge for, at alle virksomheder blev registreret i vores fagsystem og dermed opnås ens behandling af virksomhederne i det udvalgte kvarter. Der blev fundet 5 nye virksomheder der ikke var registreret i vores fagsystem, som efterfølgende har fået udført et miljøtilsyn. Kampagnen har medført en bedre dialog mellem virksomhederne og kommunen.

Virksomhederne har taget positivt imod kampagnerne, og Teknisk Forvaltning har oplevet, at kampagnerne har givet virksomhedernes ejere og ansatte en øget viden om affaldssortering og bortskaffelse af affald, samt har medført en øget tillid til kommunens arbejde. Teknisk Forvaltning vurderer derfor, at kampagnerne har den ønskede oplysende effekt for de medvirkende virksomheder.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider