Effektvurdering af miljøtilsynskampagner 2019

Rødovre Kommune skal ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen årligt føre to kampagner med tilsynspligtige virksomheder. Med en tilsynskampagne forstås en afgrænset tilsynsindsats rettet mod en branche eller et miljøtema. Der skal opstilles mål for indsatsen i forbindelse med tilsynskampagnerne, og effekten skal vurderes i forhold til målene efter kampagnernes gennemførelse. Ifølge reglerne, skal resultatet af tilsynskampagnerne offentliggøres, hvilket foregår på Digital Miljø Administration (DMA).

I 2019 har Rødovre Kommune gennemført to kampagner: ”Ren Å” og ”Opsporing af nye virksomheder”. Kampagnerne er primært udført på virksomheder, som kommunen skal føre regelmæssigt tilsyn med. 

Ren Å kampagnen, blev udført på de relevante virksomheder vi allerede skulle udføre basistilsyn på og hvor der er to typer af kloaksystemer: et til spildevand og et til regnvand.  Formålet med Ren Å kampagnen er at gøre virksomhederne opmærksomme på, at der ikke må udledes kemikalier, sæbe eller spildolie i regnvandssystemet, da vandet ikke bliver renset, før det løber ud i vandløb, søer og havet, i dette tilfælde Harrestup Å. Kampagnen var rettet mod udvalgte virksomheder, der har aktiviteter, som kan give forurening i regnvandssystemet ved uhensigtsmæssig adfærd. Ved kampagnetilsynet blev der klistret et Ren Å klistermærke på asfalten ved siden af regnvandsristen, og der blev udleveret en pjece som skal vejlede virksomhederne om kampagnens indhold.  

Kampagnen om opsporing af nye virksomheder er udført i et udvalgt erhvervsområde, hvor kommunen i løbet af én dag har besøgt virksomhederne i området.  Formålet med opsporing af nye virksomheder kampagnen var at sørge for, at alle virksomheder blev registreret i vores fagsystem og dermed opnås ens behandling af virksomhederne i det udvalgte kvarter. Der blev fundet 5 nye virksomheder der ikke var registreret i vores fagsystem, som efterfølgende har fået udført eller skal have udført et miljøtilsyn. Kampagnen har medført en bedre dialog mellem virksomhederne og kommunen.

Virksomhederne har taget positivt imod kampagnerne, og Teknisk Forvaltning har oplevet, at kampagnerne har givet virksomhedernes ejere og ansatte en øget viden om kloakering i området samt har medført en øget dialog mellem parterne. Teknisk Forvaltning vurderer derfor, at kampagnerne har den ønskede oplysende effekt for de medvirkende virksomheder.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider