Effektvurdering af miljøtilsynskampagner 2020

Rødovre Kommune skal ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen årligt føre to kampagner med tilsynspligtige virksomheder. Med en tilsynskampagne forstås en afgrænset tilsynsindsats rettet mod en branche eller et miljøtema. Der skal opstilles mål for indsatsen i forbindelse med tilsynskampagnerne, og effekten skal vurderes i forhold til målene efter kampagnernes gennemførelse. Ifølge reglerne, skal resultatet af tilsynskampagnerne offentliggøres, hvilket foregår på Digital Miljø Administration (DMA).

Grundet covid-19 nedlukningen i foråret 2020, har Miljøministeren dispenseret for kravet om, at den enkelte tilsynsmyndighed skal gennemføre to tilsynskampagner i 2020. Rødovre Kommune har derfor i tilsynsperioden fra 1. januar 2020 til 1. november 2020 kun udført en få af de planlagte kampagnetilsyn.

I 2020 har Rødovre Kommune delvist gennemført to kampagner: ”FN’s verdensmål” og ”Opsporing af nye virksomheder”. Kampagnerne er primært udført på virksomheder, som kommunen i forvejen fører regelmæssigt tilsyn med. 

Formålet med FN’s verdensmål kampagnen er, at gøre virksomhederne opmærksomme på at FN’s verdensmål ikke kun vedrører ministerier og kommuner, men også små- og mellemstore virksomheder. Virksomhederne kan bidrage til at verdensmålene indfries. Kampagnen har særligt fokus på verdensmål 7.2 og 7.3 vedrørende bæredygtig energi samt verdensmål 12.2 og 12.4 vedrørende ansvarligt forbrug og produktion. Ved kampagnetilsynet blev virksomhederne informeret om FN’s verdensmål og hvordan virksomheden kan bidrage fx ved udskiftning af lysstofrør til LED. 

Kampagnen om opsporing af nye virksomheder blev ikke udført, men planlagt i et udvalgt erhvervsområde, hvor kommunen i løbet af én dag skal besøge virksomhederne i området. Formålet med opsporing af nye virksomheder kampagnen var at sørge for, at alle virksomheder blev registreret i vores fagsystem og dermed opnås ens behandling af virksomhederne i det udvalgte kvarter. Kampagnen kan forhåbentlig på sigt medføre til en bedre dialog mellem virksomhederne og kommunen.

Virksomhederne har taget positivt imod kampagnerne, og Teknisk Forvaltning har oplevet, at kampagnerne har givet virksomhedernes ejere og ansatte en øget viden om FN’s verdensmål samt har medført en øget tillid til kommunens arbejde. Teknisk Forvaltning vurderer derfor, at kampagnerne har den ønskede oplysende effekt for de medvirkende virksomheder.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider