Spareråd til autoværksteder

Sådan kan du spare energi og penge

Belysning

 • Udskift til sparepærer eller LED – de bruger 4-5 gange mindre strøm end halogener og holder meget længere.
 • Benyt LED-belysning, hvor det er muligt. LED-belysning bruger ca. samme mængde strøm som sparepærer, og farvegengivelsen er på niveau med lysstofrør. 
 • Sluk lyset, når der ikke er nogen tilstede i lokalet. Typisk kan I opnå besparelser på 20-40 % af jeres elforbrug. 
 • Installer lysstyring, bevægelsessensorer og kontakture.

 Opvarmning

 • Luft ud på værkstedet i 5 minutter efter behov.
 • Stil alle termostaterne ens - start på 3. 
 • Sørg for at termostatventiler ikke er tildækkede. 
 • Udskift defekte termostatventiler. 
 • Aflæs varmemåleren mindst en gang om måneden. 
 • Luk døre til ubenyttede rum, så de rum I benytter holder på varme. 
 • Luk porten til værkstedet, når det er muligt.

 Ventilation og udsugning

 • Installer behovsstyring af ventilation, så det fx er slukket uden for arbejdstiden.
 • Tilpas ventilationen til det nødvendige behov. 
 • Udskift/rens filtre efter behov. 
 • Udskift ventilationen med en spareventilator. I kan spare op til 30 % af elforbruget.

Trykluft

 • Gennemgå jævnligt trykluftanlægget for utætheder.
 • Skift til eldrevne værktøjer i stedet for trykluft. 
 • Undersøg om trykket kan sænkes og tilpas trykket til arbejdsopgaverne. 
 • Sluk kompressoren, når trykluftsværktøjerne ikke er i brug og uden for arbejdstid evt. via automatisk tænd/slukur. 
 • Udskift ældre kompressorer.

Isolering

 • Efterisolering af hulmur, væg- og tagkonstruktion.
 • Tætning af fuger ved f.eks. vinduer og døre. 

Husk også… 

 • Sluk på stikkontakter, så elektriske produkter ikke står på standby.
 • Aflæs elmåleren mindst en gang om måneden.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider