Britt Jensen: Vejdirektoratet bagatelliserer støjplagen fra Motorring 3

21/09-2023

Støjplagen fra Motorring 3 fylder alt for lidt i den miljøkonsekvensvurdering, som Vejdirektoratet netop har offentliggjort, mener Rødovres borgmester, Britt Jensen. Hun varsler et skarpt høringssvar fra Rødovre Kommune, og hun opfordrer alle, som er berørt af støj i Rødovre, til at benytte sig af deres ret til at skrive et høringssvar til Vejdirektoratet.

”Vejdirektoratets arbejde virker meget verdensfjernt, når man bor i Rødovre og ved, hvordan støjen fra Motorring 3 påvirker mange menneskers hverdag. Støjen har stor betydning for sundhed og trivsel, og der er endda forskning, som viser, at selv under grænseværdierne øger trafikstøj risikoen for slagtilfælde, hjerte-kar-sygdomme, diabetes 2 og brystkræft. Det er alvor, når vi taler om konsekvenserne af støjen,” siger Britt Jensen.

Reaktionen kommer efter offentliggørelsen af Vejdirektoratets miljøkonsekvensvurdering af øget kapacitet på Motorring 3. Planen er at inddrage de eksisterende nødspor for at gøre plads til flere biler. Det ligger allerede fast, at der kommer støjværn frem til Rødovre Parkvej, men det er langt fra nok, mener en enig Kommunalbestyrelse i Rødovre, som både ønsker højere støjværn, og at støjværnet skal løbe hele vejen langs Motorring 3 i Rødovre – altså frem til Roskildevej med.

Derfor er Britt Jensen skuffet over, at Vejdirektoratets planer for at dæmpe støjen, når der kommer endnu mere trafik på Motorring 3, alene hviler på at nedsætte hastigheden til 90 km/t. 

”Vejdirektoratet fokuserer på det, de kalder stærkt støjplagede borgere, som er dem, der risikerer støj over 65 dB. Men for det første er grænseværdien på 58 dB, og der er mange, der lever i det støjniveau. For det andet er der forskning, der tyder på, at støj er skadelig, også under 58 dB. Så hvis man have plads til flere biler på M3, må man også tage højde for de mennesker, som er nabo til trafikken,” siger Britt Jensen.

Løsninger kan ikke vente

Hun understreger, at det haster med at få seriøse planer for at dæmpe støjen med i projektet, fordi udvidelsen også betyder, at det i fremtiden bliver tæt på umuligt at bygge nye støjværn, når først udvidelsen er gennemført. Derfor bør støjværn på hele strækningen langs Rødovre og støjreducerende asfalt på hele strækningen indgå i projektet fra begyndelsen.

”Det handler også om, at vi skal kunne leve ordentligt i hverdagen. Miljøkonsekvensvurderingen ser ikke på, hvad støjen betyder, når man er udendørs. Rødovre er en lille kommune med begrænsede grønne arealer til rådighed, og vores største rekreative område, Vestvolden, ligger klos op ad den største støjkilde. Folk skal også kunne drikke en kop kaffe på deres altan. Så vi kommer til at skrive et skarpt høringssvar, og jeg opfordrer alle i Rødovre, som er berørt af støjen til at gøre det samme,” siger Britt Jensen.

 

FAKTA

Motorring 3 gennem Rødovre er en af landets mest trafikerede motorveje, og motorvejskrydset ved Jyllingevej er det største i landet. De mest belastede boliger er udsat for støj, som ligger over 73 dB – et lydniveau, som er betegnet som stærkt støjbelastende. Ved den seneste EU-støjkortlægning fra 2017 var næsten 7.000 boliger i Rødovre udsat for støj fra Motorring 3, som ligger over grænseværdien på 58 dB. Tallet er sandsynligvis vokset, da trafikken på landets motorveje, herunder Motorring 3, er vokset væsentligt de seneste år.

Rødovre Kommune er kommet igennem med dele af kommunens ønsker om indsatser mod støj fra trafikken på Motorring 3. I infrastrukturaftalen fra 2021 er der afsat 75 mio. kr. til støjværn fra Jyllingevej til Rødovre Parkvej. Kommunens ønske er støjværn langs hele den del af Motorring 3, som løber gennem Rødovre – altså at støjskærmen bør forlænges helt til Roskildevej. Desuden er der ønske om støjreducerende asfalt og en hastighedsnedsættelse på motorvejen.

Vejdirektoratet har netop åbnet for høringssvar om miljøkonsekvensvurderingen af projekt for øget kapacitet på Motorring 3. På direktoratets hjemmeside er der mere om projektet, og det er også her, der er mulighed for at indgive høringssvar.

Vejdirektoratet afholder to borgermøder i forbindelse med den afsluttende høringsfase, hvor der er mulighed for at høre mere om udbygningsprojektet samt stille spørgsmål til Vejdirektoratets fagfolk.

Onsdag den 27. september kl. 19.00 – 21.00 
Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 

Torsdag den 28. september kl. 19.00 – 21.00
Grønnemose Skole, Festsal
Høje Gladsaxe Torv 4, 2860 Søborg

Borgermøderne starter kl. 19.00, men fra kl. 18.00 er det muligt at komme og tale med Vejdirektoratet. Borgere, som ønsker at deltage i et af møderne, skal tilmelde sig på motorring3@remove-this.vd.dk med oplysning om møde og deltagerantal.