Glæde over forsøg med støjreducerende asfalt

08/05-2024

Nyheden om støjreducerende asfalt på Motorring 3 vækker glæde i Rødovre. Borgmester Britt Jensen ser tiltaget som endnu et skridt i den rigtige retning fra regeringen og aner håb for støjplagede borgere i Rødovre.

”Vi har i mange år presset på for mærkbare tiltag mod den støj, som størstedelen af borgerne i Rødovre er plaget af, og jeg vil gerne kvittere for den lydhørhed, vi oplever i regeringen og hos transportminister Thomas Danielsen. Morgenens nyhed er et af flere skridt i den rigtige retning for at få bedre vilkår for de mange, som er ramt af støjen,” siger borgmester Britt Jensen.

Transportminister Thomas Danielsen har netop meldt ud, at Vejdirektoratet lægger syv kilometer såkaldt drænasfalt på Motorring 3. Tiltaget kommer, efter forligskredsen bag infrastrukturplanen tidligere i år satte en udvidelse af Motorring 3 på pause og i stedet undersøger mulighederne for at mindske støjen fra motorvejen. Allerede dengang udtrykte Britt Jensen glæde over forligspartiernes fokus på at bekæmpe støjen.

De syv km støjreducerende asfalt på strækningen fra Frederikssundsvej til Holbækmotorvejen gennem Rødovre, Glostrup og Brøndby kommuner er en del af det arbejde, og transportminister Thomas Danielsen siger i forbindelse med udmeldingen om forsøget, at erfaringer fra udlandet viser gode resultater.

”Det er en stor og vigtig opgave at begrænse vejstøjen, og derfor skal vi også handle, når der er mulighed for at gå nye veje. Der er gode eksempler fra blandt andet Holland på, at netop den her type asfalt kan tage 3-4 decibel af støjen, og det skal vi prøve af så hurtigt som muligt,” siger Thomas Danielsen.

Allerede i april sidste år besøgte ministeren Rødovre, hvor han oplevede støjen på nærmeste hold sammen med borgmester Britt Jensen. Den indledende dialog foregik helt tæt på motorvejen, men de to måtte konstatere, at larmen spændte ben for samtalen og derefter fortsatte mødet på mere passende afstand af trafikken. 

Siden da er der som beskrevet sat handling bag ordene, bl.a. med den nye beslutning om at lægge støjreducerende asfalt på motorvejen. Asfalten bliver lagt ud omkring sommerferien, og Britt Jensen glæder sig over, hvor hurtigt arbejdet kommer i gang.

”Det vækker håb, at vi kan se konkrete og efter al sandsynlighed mærkbare tiltag allerede nu. Jeg har haft en tæt og god dialog med skiftende ministre og Folketingets partier i det hele taget, og jeg oplever en stor forståelse for, at larmen fra M3 går ud over både helbred og trivsel, og at der er brug for hjælp til de støjplagede borgere,” siger Britt Jensen. 

Hun understreger, at hun fortsætter dialogen med politikerne på Christiansborg for at bringe støjen mærkbart ned med bl.a. støjværn, nedsat hastighed og støjreducerende asfalt på hele den del af M3, som går langs Rødovre.