Kommuner går sammen: Vil have metro til Rødovre og Hvidovre

02/10-2023

Hvidovre og Rødovre går nu sammen om arbejdet for at få metro til de to kommuner.

En forlængelse af metroen fra Ny Ellebjerg Station til Hvidovre Hospital og Rødovre Centrum rummer mange fordele for både klimaet, borgerne og fremtidens hovedstadsområde. Det mener både Rødovre og Hvidovre kommuner, som derfor har etableret et samarbejde om at få metroen til de to kommuner.

”Med en udbygning af metroforbindelsen vil man kunne flytte flere bilister over i den kollektive trafik til gavn for klimaet. Hvis man kombinerer metroen med et parkér og rejs-anlæg ved Hvidovre Hospital, hvor bilister kan stille bilen og benytte metroen som effektivt alternativ til den videre rejse ind i København, kunne vi også mindske trængslen og støjen i hovedstaden,” siger Hvidovres borgmester, Anders Wolf Andresen og påpeger, at det vil udgøre en stor og nødvendig forbedring af tilgængeligheden til Hvidovre Hospital for borgere og medarbejdere i et stort opland.

Rødovre er landets tredje tættest befolkede kommune efter Frederiksberg og København. Undersøgelser viser, at en metrolinje til Rødovre Centrum vil bidrage med et betydeligt passagerantal og dermed bidrage til en bæredygtig driftsøkonomi. En metrolinje hertil vil således kunne mindske tra-fikbelastning ind ad de store indfaldsveje til København.

”Udviklingen illustrerer med al tydelighed det påtrængende behov for mere metro og i det hele taget en bedre og mere udbygget kollektiv transport. Vejdirektoratet har netop sendt planen for en udvidelse af Motorring 3 i høring. Tanken er at tage nødsporet i brug for at skabe plads til det stigende antal biler med de problemer, det fører med sig i form af mere støj, trængsel og forurening. Vi er nødt til at finde mere bæredygtige svar på den stigende trafikmængde, og metro til Hvidovre og Rødovre er en vigtig del af løsningen,” siger Rødovres borgmester Britt Jensen.

En forlængelse af metroen kan altså være en vigtig brik i arbejdet med at sikre et hovedstadsområde med gode kollektive trafikforbindelser, færre biler i byen og mere plads til cykler.

Det er vigtigt, for problemerne med trængsel på vejene ventes kun at vokse de kommende år som en følge af det stigende befolkningstal i hovedstadsområdet og Region Hovedstaden. Væksten i indbyggere og arbejdspladser betyder, at der samlet skal håndteres 20 procent flere rejser i 2035 i hovedstaden.

Metroprojektet til Hvidovre og Rødovre vil styrke en sammenhængende hovedstad og et integreret arbejdsmarked. Projektet mindsker trængsel og er en klimavenlig løsning som sikrer, at hovedstaden forsat er et godt sted at bo, leve og drive virksomhed.

Næste skridt er, at Københavns Kommune og Region Hovedstaden også inviteres med i samarbejdet.